Problem z zadaniem

0

Witam serdecznie

Mam za zadanie dodać do programu instrukcję z zaproszeniem na wprowadzenie tekstu Data: DD MIESIĄC RRRR i przekształcić na RRRR-MM-DD tekst mam przyjmować z klawiatury za pomocą funkcji ReadConsoleA do bufora tekstowego. Potem za pomocą funkcji sscanf_s odczytać wartości i zapisać do odpowiednich zmiennych.

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#pragma warning(disable:4996)

int main(void)
	{
		char dzien[256];
		char miesiac[256];
		char rok[256];
		printf("Zapraszam do wprowadzenia tekstu:");
		printf("24 pazdziernika 2019\n", dzien, miesiac, rok);
		scanf("%s", dzien);
		scanf("%s", miesiac);
		scanf("%s", rok);
		if (miesiac == "pazdziernika");
		strcpy(miesiac, "10");
		printf("Twoja data to:%s-%s-%s", rok, miesiac, dzien);
		return 0;
	}

Problem w tym, że nie wiem jak zaimplementować ww. funkcje. Może ktoś podesłać jakiś przykład/naprowadzić/pomóc ?
Ps. Jeszcze nie wprowadziłem wszystkich miesięcy, ale to nie rozwiązuje problemu.

0

i gdzie masz wywoływanie tej ReadConsoleA ?

0

ReadConsoleA nie wywoływałem, ponieważ nie potrafię jej jeszcze poprawnie używać

Aby to lepiej zrozumieć może mógłbyś mi wytłumaczyć czemu poniższy program nie zwraca mi wartości X ?


int main(void)
{
	char t3[] = "Zapraszam do wprowadzenia X: ";
	char buf[256];
	int x;
	HANDLE hinp,hout;
	int rr, lengbuf;

	hinp = GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE);
	hout = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	CharToOemA(t3, buf);
	lengbuf = (int)strlen(buf);

	WriteConsoleA(hout, buf, lengbuf, &rr, 0);
	ReadConsoleA(hinp, buf, 256, &rr, 0);
	buf[rr] = "\0";


	sscanf_s(buf, "%d", &x);
	sprintf_s(buf, 256, "Wprowadzony X wynosi: \n", &x);
	lengbuf = (int)strlen(buf);
    WriteConsoleA(hout, buf, lengbuf, &rr, 0);

	CloseHandle(hinp);
	CloseHandle(hout);
	return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1