Rzutowanie + Dziedziczenie

0
 #include <iostream>
using namespace std;

struct figura {
  double pole;
};

struct prostokat : figura {
  double pole;
};

struct romb : figura {
  double pole;
};

struct kwadrat : romb, prostokat {
  double pole;
  double get_pole(){

    /* tu jest problem */
    cout << ((figura*)(romb*)this)->pole << endl;
    cout << ((figura*)(prostokat*)this)->pole << endl;

    /* to przypisanie tez nie wiadomo czy dziala dobrze */
    ((figura*)(romb*)this)->pole = 30;
    ((figura*)(prostokat*)this)->pole = 35;

    /* to wyswietla sie niby poprawnie */
    cout << pole << endl;
    cout << romb::pole << endl;
    cout << prostokat::pole << endl;
    cout << ((figura*)(romb*)this)->pole << endl;
    cout << ((figura*)(prostokat*)this)->pole << endl;

    //return pole + romb::pole + prostokat::pole + 
    //((figura*)(romb*)this)->pole + 
    //((figura*)(prostokat*)this)->pole;
  }
};

int main()
{

  kwadrat obj;

  obj.pole = 5;
  obj.romb::pole = 10;
  obj.prostokat::pole = 15;

  /* to przypisuje wartosci niewiadomogdzie */
  ((figura)(romb)obj).pole = 20;
  ((figura)(prostokat)obj).pole = 25;

  /* to wyswietla sie jeszcze poprawnie */
  cout << "kwadrat-pole:" << obj.pole << endl;
  cout << "romb-kwadrat-pole: " << obj.romb::pole << endl;
  cout << "prostokat-kwadrat-pole: " << obj.prostokat::pole << endl;
  cout << "figura-romb-kwadrat-pole: " << ((figura)(romb)obj).pole << endl;
  cout << "figura-prostokat-kwadrat-pole: " << ((figura)(prostokat)obj).pole << endl;

  /* tutaj metoda siega na poczatku do dwoch podejrzanych pol z ktorymi jest
  problem */
  obj.get_pole();

}

Może mi ktoś wytłumaczyć, skąd rzutowania tego typu:

((figura)(romb)this)->pole = 30; ??

Bo nie jestem w stanie tego zrozumieć

1

Masz wcześniej w dziedziczeniu dla kwadratu dwa różne klasy figura, rzutowanie pozwala na dostanie się do jednej z nich. Poczytaj o dziedziczeniu diamentowym i wirtualnym. Ogólnie kwadrat ma 5 różnych pól o nazwie pole. Jeżeli ten kod ma jakikolwiek inny cel niż pokazanie wielodziedziczenia, to widzę tutaj więcej problemów niż linii kodu.

0

Taak, to jest program przykładowy, który nawet w owej postaci się nie kompiluje (przez dwie linijki w mainie), ale ogólnie nie ma żadnego sensu.

Czy chodzi o to, że mamy dziedziczenie nie wirutalne, więc tworzą się obiekty:

 • figura (dla prostokąt)
 • figura (dla romb)
 • prostokąt (dla kwadrat)
 • romb (dla kwadrat)
 • kwadrat?

Tylko w takim razie do którego obiektu odwołuję się przez:

((figura)(romb)this)->pole

a do którego przez:

romb::pole ?

EDIT

Jeśli dobrze rozumiem, to "((figura)(romb)this)->pole" odwołuje się do "figura (dla romb)" natomiast "romb::pole" do "romb (dla kwadrat)". Dobrze rozumuję?

1

kwadrat dziedziczy wielokrotnie po romb i prostokat. Zarówno romb jak i prostokat dziedziczy po figura. Tak więc klasa kwadrat będzie miała dwie osobne 'figury', jedną dla 'rombu', drugą dla 'prostokąta'; pole występuje w tej klasie 5 razy:

 • this->pole
 • ((romb*)this)->pole
 • ((prostokat*)this)->pole
 • ((figura)(romb)this)->pole
 • ((figura)(prostokat)this)->pole
  Natomiast jeśli by zastosować wspomniany przez Zjarka diament opatrując klasę figura słówkiem virtual (virtual class figura...) wtedy 'kwadrat' będzie posiadać jedną 'figurę' która jednocześnie będzie wspólna i dla 'prostokątu' i dla 'rombu'.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0