[C#] Konwersja kodu YouTube Thumbnail

Odpowiedz Nowy wątek
2011-08-16 08:51
0

Chciałbym przerobić kod programiku z VB.NET na C# którego działaniem jest pobierania miniaturki filmu z YouTube do Picture Box, chcę to zamieścić do swego programu. Zamieszczam screen oraz download jeśli by ktoś chciał zobaczyć:

Download z załącznikach a tu jest skan:

http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=14c92f48ddff1657cc91f49afde3add06b54e594feebc01c7b62bfe85b16d39e-1313476651

Public Class MainForm
 
    Private Sub getThumbailButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles getThumbailButton.Click
        Dim urlQueryStrPos As Integer
 
        'Lets find the index of the query string ?v=
        'right after the equal sign would be the youtube video id which is
        'an 11-character string generated by youtube when a user uploads a video.
        urlQueryStrPos = Me.youtubeURL.Text.IndexOf("?v=")
 
        If urlQueryStrPos < 0 Then MessageBox.Show("Please enter a valid url.", "Invalid Input", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) : Exit Sub
 
        Dim youTubeVideoIdStartPos As Integer
        youTubeVideoIdStartPos = urlQueryStrPos + 3         'locate the start position of the video ID
 
        Dim youtubeVideoId As String
        youtubeVideoId = Me.youtubeURL.Text.Substring(youTubeVideoIdStartPos, 11) 'extract the video id from the url string
 
        Dim smallThumbnailUrl As String
        Dim largeImageUrl As String
        Dim alternateThumbnailOneUrl As String
        Dim alternateThumbnailTwoUrl As String
 
        'The Thumbnail Images can be previewed by visiting the following URLS:
        'http://img.youtube.com/vi/<videoid>/default.jpg
        '
        'Just replace <videoid> with the real video id
        'default.jpg - default thumbnail
        '0.jpg - large image preview (480px x 360px)
        '1.jpg - Alternate thumbnail
        '3.jpg - Alternate thumbnail
        smallThumbnailUrl = "http://img.youtube.com/vi/" & youtubeVideoId & "/default.jpg"
        largeImageUrl = "http://img.youtube.com/vi/" & youtubeVideoId & "/0.jpg"
        alternateThumbnailOneUrl = "http://img.youtube.com/vi/" & youtubeVideoId & "/1.jpg"
        alternateThumbnailTwoUrl = "http://img.youtube.com/vi/" & youtubeVideoId & "/3.jpg"
 
        Me.smallThumbnail.Load(smallThumbnailUrl)
        Me.largeImage.Load(largeImageUrl)
        Me.alternateThumbOne.Load(alternateThumbnailOneUrl)
        Me.alternateThumbTwo.Load(alternateThumbnailTwoUrl)
    End Sub
End Class

na C# zrobiłem coś takiego lecz nie działa dodałem wszystko co trzeba text box picture box button lecz nic się nie dzieje, brak reakcji:

using Microsoft.VisualBasic;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
//Description: This program can be used to preview youtube video thumbnails
//Author: Arjay C. Nacion
//Date:January 11, 2010
 
public class MainForm
{
 
    private void getThumbailButton_Click(System.Object sender, System.EventArgs e)
    {
        int urlQueryStrPos = 0;
 
        //Lets find the index of the query string ?v=
        //right after the equal sign would be the youtube video id which is
        //an 11-character string generated by youtube when a user uploads a video.
        urlQueryStrPos = this.youtubeURL.Text.IndexOf("?v=");
 
        if (urlQueryStrPos < 0){MessageBox.Show("Please enter a valid url.", "Invalid Input", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);return;
}
 
        int youTubeVideoIdStartPos = 0;
        youTubeVideoIdStartPos = urlQueryStrPos + 3;
        //locate the start position of the video ID
 
        string youtubeVideoId = null;
        youtubeVideoId = this.youtubeURL.Text.Substring(youTubeVideoIdStartPos, 11);
        //extract the video id from the url string
 
        string smallThumbnailUrl = null;
        string largeImageUrl = null;
        string alternateThumbnailOneUrl = null;
        string alternateThumbnailTwoUrl = null;
 
        //The Thumbnail Images can be previewed by visiting the following URLS:
        //http://img.youtube.com/vi/<videoid>/default.jpg
        //
        //Just replace <videoid> with the real video id
        //default.jpg - default thumbnail
        //0.jpg - large image preview (480px x 360px)
        //1.jpg - Alternate thumbnail
        //3.jpg - Alternate thumbnail
        smallThumbnailUrl = "http://img.youtube.com/vi/" + youtubeVideoId + "/default.jpg";
        largeImageUrl = "http://img.youtube.com/vi/" + youtubeVideoId + "/0.jpg";
        alternateThumbnailOneUrl = "http://img.youtube.com/vi/" + youtubeVideoId + "/1.jpg";
        alternateThumbnailTwoUrl = "http://img.youtube.com/vi/" + youtubeVideoId + "/3.jpg";
 
        this.smallThumbnail.Load(smallThumbnailUrl);
        this.largeImage.Load(largeImageUrl);
        this.alternateThumbOne.Load(alternateThumbnailOneUrl);
        this.alternateThumbTwo.Load(alternateThumbnailTwoUrl);
    }
}

Pozostało 580 znaków

2011-08-16 08:58
0

A podpiąłeś zdarzenie?

Pozostało 580 znaków

2011-08-16 10:29
0

raczej tak

Pozostało 580 znaków

2011-08-16 11:52
0

Ustaw break pointa w tej funkcji i jeżeli tam nie trafia to pokaż lub opisz jak podpiąłeś zdarzenie.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0