WINAPI c++ problem z konwersją tchar na string

Odpowiedz Nowy wątek
2011-07-19 09:14
dzakens
0
void Find(char *curdir)
{
 
    WIN32_FIND_DATA wfd; //zmienna zawierająca informacje o pliku
    bool IsFile=true; // flaga mówiąca o tym czy mamy kolejny plik w danym katalogu
    HANDLE hFile; //zmienna do przeskakiwania do kolejnego pliku w bieżącym katalogu
    char path[200]; //scieżka dostępu do danego pliku
    //int length=strlen(roz);
 
    SetCurrentDirectory(curdir);
 
    hFile=FindFirstFile("*.*",&wfd);
 
    while(IsFile)
    {
 
        GetFullPathName(wfd.cFileName,199,path,NULL);
 
        if((wfd.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) && (wfd.cFileName[0] != '.'))
            Find(path);
 
        //if(Porownaj(&wfd,length))//krotka funkcja porównująca rozszerzenie
            //Kopiuj();
 
        IsFile=FindNextFile(hFile,&wfd);
    }
 
}

i teraz majac wfd i dostepne jego atrybuty chce dostać w postaci stringa jego rozszerzenie

zaznaczam ze jestem blady z tego tematu

Pozostało 580 znaków

2011-07-19 12:03
0
string filename(wfd.cFileName);
size_t pos;
string ext((pos=filename.find_last_of('.'))!=string::npos?filename.substr(pos+1):"");

Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0