obejscie consta z push z priority_queue

0

    node * z = new node;

    node * x=z->left = kolejka.top();  // tutaj blad: Huffman.cpp:170: error: cannot convert ‘const Huffman::node’ to ‘Huffman::node*’ in assignment
    kolejka.pop();
    node * y = z->right = kolejka.top();
    kolejka.pop();

    z->wartosc = x->wartosc + y->wartosc;

    kolejka.push(z);

jak to obejsc ?

z gory dzieki za pomoc

0

poradzilem sobie, ale mam kolejny problem - ta metoda dziala blednie, dlaczego ? (dokladny opis w komentarzu)


Huffman::node * Huffman::huffman()
{
  int n = ilosc_z[100];  // w vector ilosc_z zapisano liczbe roznych znakow

  node * tab[n];
  for (int i = 0; i < ilosc_z[100]; ++i)
    tab[i] = new node;

  int i = 0;
  tab[i]->znak = znaki[i];
  tab[i]->wartosc = ilosc_z[i];
  tab[i]->left = tab[i + 1];
  tab[i]->right = tab[i + 2];
  tab[i]->parent = 0;

  for (int i = 1; i < n; ++i)
  {
    tab[i]->znak = znaki[i];
    tab[i]->wartosc = ilosc_z[i];
    tab[i]->left = tab[i + 1];
    tab[i]->right = tab[i + 2];
    tab[i]->parent = tab[i - 1];

  }

  std::vector<node> a;

  for (int i = 0; i < n; ++i)
    a.push_back(*(tab[i]));

  for (int i = 0; i < n; ++i)
    kolejka.push(a[i]);

  for (int i = 0; i < n; ++i)
  {
    node * z = new node;

    node * x = z->left = (node*) & kolejka.top();
    kolejka.pop();
    node * y = z->right = (node*) & kolejka.top();
    kolejka.pop();

    z->wartosc = x->wartosc + y->wartosc;

    kolejka.push(*z);

  }
  /*z -< allocate_node();
  x <- left[z] <- extract_min(q);
  y <- right[z] <- extract_min(q);
  f[z] <- f[x] + f[y];
  INSERT (Q, z);

  return EXTRACT_MIN(q)*/
  node * t = (node*) & kolejka.top();
  kolejka.pop();
  return t;

} 

pozniej gdy przechodze to drzewo to mam wszedzie:
(zamiast liczby wystapien) 0 i zamiast litery jakas losowo duza liczbe
jak to naprawic ?

0

zawezilem miejsce w ktorym jest blad, do mojej implementacji alg z Cormena

Huffman::node * Huffman::huffman()
{
  int n = ilosc_z[100];

  node * tab[n];
  for (int i = 0; i < ilosc_z[100]; ++i)
    tab[i] = new node;

  int i = 0;
  tab[i]->znak = znaki[i];
  tab[i]->wartosc = ilosc_z[i];
  tab[i]->left = tab[i + 1];
  tab[i]->right = tab[i + 2];
  tab[i]->parent = 0;

  for (int i = 1; i < n; ++i)
  {
    tab[i]->znak = znaki[i];
    tab[i]->wartosc = ilosc_z[i];
    tab[i]->left = tab[i + 1];
    tab[i]->right = tab[i + 2];
    tab[i]->parent = tab[i - 1];

  }

  std::vector<node> a;

  for (int i = 0; i < n; ++i)
    a.push_back(*(tab[i]));

  for (i = 0; i < n; ++i)
    kolejka.push(a[i]);

std::cout<<"rffd"<<(char)a[5].znak<<a[5].wartosc; //do tad jest dobrze, 

//Ewidentnie nie dziala, moja implementacja huffmana z Cormena, tylko gdzie sa bledy?

  for (int i = 0; i < n; ++i)
  {
    node * z = new node;

    node * x = z->left = (node*) & kolejka.top();
    kolejka.pop();
    node * y = z->right = (node*) & kolejka.top();
    kolejka.pop();

    z->wartosc = x->wartosc + y->wartosc;

    kolejka.push(*z);

  }
  /*z -< allocate_node();
  x <- left[z] <- extract_min(q);
  y <- right[z] <- extract_min(q);
  f[z] <- f[x] + f[y];
  INSERT (Q, z);

  return EXTRACT_MIN(q)*/
  node * t = (node*) & kolejka.top();

  kolejka.pop();
  return t;

} 
0

zapomnialem podac mojego funktora z kolejki:


   struct Porownaj
  {

    bool operator()(const node& w1, const node & w2)

    {

      if (w1.wartosc < w2.wartosc) return true;
      if (w1.wartosc > w2.wartosc) return false;

      return false;
    }
  };

  std::priority_queue<node, std::vector<node>, Porownaj> kolejka;

moze ktos rzucic na to oko, wazne to dla mnie :)

0

A nie można po prostu:

bool operator()(const node& w1, const node & w2)
{
    return w1.wartosc < w2.wartosc;
}
node * x = z->left = (node*) & kolejka.top();
kolejka.pop();

Przypisujesz wskaźnik na obiekt, który w następnej linii usuwasz.

0

ok, rzeczywiscie, dzieki, poprawilem tak (ale teraz rzuca jakis glibc - zawartosc ponizej):

std::vector<node*> temp;

  for (int i = 0; i < n; ++i)
  {

    temp.push_back((node*) & kolejka.top());
    x = z->left = temp[i];
    kolejka.pop();
     temp.push_back((node*) & kolejka.top());
     y = z->right = temp[i+1];
    kolejka.pop();

    z->wartosc = x->wartosc + y->wartosc;

    kolejka.push(*z);

  } 

glibc:


*** glibc detected *** .../huffman: double free or corruption (!prev): 0x08113510 ***
======= Backtrace: =========
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(+0x6b591)[0x26d591]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(+0x6cde8)[0x26ede8]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(cfree+0x6d)[0x271ecd]
/usr/lib/libstdc++.so.6(_ZdlPv+0x21)[0xaad741]
ulpit/c++/huffman/dist/Debug/GNU-Linux-x86/huffman[0x804bfcf]
Pulpit/c++/huffman/dist/Debug/GNU-Linux-x86/huffman[0x804b2ff]
/Pulpit/c++/huffman/dist/Debug/GNU-Linux-x86/huffman[0x804a120]
/Pulpit/c++/huffman/dist/Debug/GNU-Linux-x86/huffman[0x8049ae5]
/Pulpit/c++/huffman/dist/Debug/GNU-Linux-x86/huffman[0x80499ba]
/Pulpit/c++/huffman/dist/Debug/GNU-Linux-x86/huffman[0x804cac2]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(__libc_start_main+0xe6)[0x218bd6]
Pulpit/c++/huffman/dist/Debug/GNU-Linux-x86/huffman[0x8048fa1]
======= Memory map: ========
00121000-00123000 r-xp 00000000 08:03 999445   /lib/tls/i686/cmov/libdl-2.11.1.so
00123000-00124000 r--p 00001000 08:03 999445   /lib/tls/i686/cmov/libdl-2.11.1.so
00124000-00125000 rw-p 00002000 08:03 999445   /lib/tls/i686/cmov/libdl-2.11.1.so
0018b000-001a6000 r-xp 00000000 08:03 1581077  /lib/ld-2.11.1.so
001a6000-001a7000 r--p 0001a000 08:03 1581077  /lib/ld-2.11.1.so
001a7000-001a8000 rw-p 0001b000 08:03 1581077  /lib/ld-2.11.1.so

jak to naprawic ? bo szczerze nie mam pojecia co to w ogóle jest :)

0

To samo, co wcześniej:

temp.push_back((node*) & kolejka.top());
...
kolejka.pop();

Może niech kolejka trzyma wskaźniki na obiekty klasy node.

0

przerobilem na wskazniki na elementy kolejki (dalej Segmentation Fault):

 for (int i = 0; i < n; ++i)
  {

    node ** z = (node **)new node;

    (*z)->left = (node *)kolejka.top();  //tutaj debugger wyrzuca Segmentation...
     node ** x = &(*z)->left;
    kolejka.pop();

    (*z)->right = (node*) kolejka.top();
    node ** y = &(*z)->right;
    kolejka.pop();

    (*z)->wartosc = (*x)->wartosc + (*y)->wartosc;

    kolejka.push(*z);

  }

fragment private z pliku deklaracji:


 struct Porownaj
 {

    bool operator()(const node* w1, const node * w2)
    {
        return (*w1).wartosc < (*w2).wartosc;
    }
};
  std::priority_queue<node*, std::vector<node*>, Porownaj> kolejka;

co tu dalej jest nie tak ? :) strasznie już długo na tym siedzę i nie mogę dalej ruszyć :)

0
for (int i = 0; i < n; ++i)
{
  node* z = new node;

  z->left = kolejka.top();
  kolejka.pop();

  z->right = kolejka.top();
  kolejka.pop();

  node* x = z->left;
  node* y = z->right;
  z->wartosc = x->wartosc + y->wartosc;

  kolejka.push(z);
}
0

dalej segmentation fault ;/ wrzuce caly projekt (zakomentowane rzeczy w sumie niewazne)

plik h

#ifndef _HUFFMAN_H
#define _HUFFMAN_H
#include <iostream>
#include <vector>
#include <map>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
#include <queue>
#include <climits>
#include <cstring>

//struct Porownaj;
//class Huffman;
//class node;
//node * head;

class Huffman
{
public:

  struct node
  {
    wchar_t znak;
    int wartosc;
    node * left;
    node * right;
    //node * parent;

  };
  //node * z;
private:

  struct Porownaj
  {

    bool operator()(const node* w1, const node * w2)
    {
      return (*w1).wartosc < (*w2).wartosc;
    }
  };
  std::wstring kopia;
  // std::map<char, int> mymap;
  std::vector<wchar_t> znaki;
  std::vector<int> ilosc_z;

  int liczba_liter;
  unsigned long long int licznik;
  std::priority_queue<node*, std::vector<node*>, Porownaj> kolejka;
  std::vector<node> a;

public:

  //node * head;

  //node **tab;

  void zlicz_liczbe_roznych_znakow();
  void otworz_txt();
  void huffman();

  void test()
  {
    // std::cout<<z->znak<<" "<<z->wartosc<<std::endl;

    // inorder_tree_walk(1,z);

  }

    /*
   void inorder_tree_walk(int level,node *head)
  {
      node *tmp=head;
      if (tmp!=0)
      {
          inorder_tree_walk(level+1,tmp->left);
          node_out(level,tmp);
          inorder_tree_walk(level+1,tmp->right);
      }
  }
  void node_out(int level, node *nd)
  {
      int i;
      for (i=1; i<level; ++i)
          printf(" ");

      //printf("adres: %p, key: %d, left->%p, right->%p\n", nd, nd->znak, nd->left, nd->right);
      std::cout<<" "<<nd->wartosc<<std::endl;
  }*/

  const int & get_liczba_liter()const
  {
    return liczba_liter;
  }

  void get_kopia() const
  {
    //std::cout<<kopia;
    for (int i = 0; i < kopia.size(); i++)
      std::cout << kopia[i];
  }

  const long long int & get_licznik()const
  {
    return licznik;
  }

};

#endif /* _HUFFMAN_H */

plik cpp


#include "Huffman.h"
//#include "BST_tree.h"

void Huffman::otworz_txt()
{
  std::ifstream FILE;
  char name[20];
  //std::cout << "Podaj nazwe pliku (wraz z rozszerzeniem txt): ";
  //std::cin.getline(name, 20);
  FILE.open("plik.txt");
  if (!FILE.is_open())
  {
    std::cout << "Blad otwarcia pliku!\n";
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  unsigned long long int i = 0;

  wchar_t ch = FILE.get();
  while (FILE.good())
  {
    kopia.resize(10 + i);

    std::cout << "*";
    kopia[i] = ch;
    ch = FILE.get();
    ++i;

  }

  if (FILE.eof())
    std::cout << "Odczytano caly plik\n";

  else if (FILE.fail())
    std::cout << "NIe udalo sie odczytac pomyslnie plkiu :(\n";

  else
    std::cout << "Nieznany blad\n";

  FILE.close();

}

void Huffman::zlicz_liczbe_roznych_znakow()
{
  using namespace std;

  // map<char,int> mymap;
  // map<char,int>::iterator it;
  // pair < map<char, int>::iterator, bool> ret;
  vector<wchar_t>::iterator it;
  vector<int>::iterator t;

  liczba_liter = 0;
  licznik = 0;

  ilosc_z.reserve(102);

  while (kopia[licznik])
  {
    //char a=kopia[i];
    it = find(znaki.begin(), znaki.end(), kopia[licznik]);

    // it = znaki.find(kopia[licznik]);
    // char a = *it;

    if (it != znaki.end())
    {
      licznik++;

      //mymap.insert((*it).first, (*it).second +1);

      /* unsigned long long int t = it->second;
       map<char,int>::iterator copy;
       copy=it;*/
      // mymap.erase(copy);
      //mymap.insert ( pair<char,int>((*it).first,it->second + 1));
      // znaki. ( pair<char,int>(kopia[licznik],t+1));

      vector<wchar_t>::iterator t = it;
      int k = t - znaki.begin();

      ilosc_z[k] += 1;
      continue;

    }
    else
    {
      // char a=plik[i];
      //mymap.push_back (plik[i]);
      // mymap.insert ( pair<char,int>(kopia[licznik],1));

      znaki.push_back(kopia[licznik]);
      ilosc_z.push_back(1);
      ++liczba_liter;
      ++licznik;

    }

    ilosc_z[100] = liczba_liter; //a tak sobie wruce liczbe wsyzstkich znakow a oc :D

  }

  for (int i = 0; i < liczba_liter; ++i)
    cout << (char) znaki[i] << " => " << ilosc_z[i] << endl;

}

void Huffman::huffman()
{
  int n = ilosc_z[100];

  node * tab[n];
  for (int i = 0; i < ilosc_z[100]; ++i)
    tab[i] = new node;

  int i = 0;
  tab[i]->znak = znaki[i];
  tab[i]->wartosc = ilosc_z[i];
  tab[i]->left = 0;
  tab[i]->right = 0;
  // tab[i]->parent = 0;

  for (int i = 1; i < n; ++i)
  {
    tab[i]->znak = znaki[i];
    tab[i]->wartosc = ilosc_z[i];
    tab[i]->left = 0;
    tab[i]->right = 0;
    //  tab[i]->parent = 0;

  }

  // std::vector<node> a;

  for (int i = 0; i < n; ++i)
    a.push_back(*(tab[i]));

  for (i = 0; i < n; ++i)
    kolejka.push(&a[i]);

  // std::cout << "rffd" << (char) a[5].znak << a[5].wartosc; //do tad jest dobrze,
  // std::cout << "rffd" << kolejka.top()->znak << kolejka.top()->wartosc;
  // z = new node;

  //Ewidentnie nie dziala, moja implementacja huffmana z Cormena, tylko gdzie sa bledy?

  /* for (int i = 0; i <n; ++i)
   {
     z->left = kolejka.top();
     node * x = z->left;
 //    kolejka.pop();

     z->right = kolejka.top();
     node * y = z->right;
    // kolejka.pop();

     z->wartosc = x->wartosc + y->wartosc;
     z->znak=-1;

     kolejka.push(z);

   }*/
  for (int i = 0; i < n; ++i)
  {
    node* z = new node;

    z->left = kolejka.top();
    kolejka.pop();

    z->right = kolejka.top();
    kolejka.pop();

    node* x = z->left;
    node* y = z->right;
    z->wartosc = x->wartosc + y->wartosc;

    kolejka.push(z);
  }
  // std::cout << "rffd" << (char) a[5].znak << a[5].wartosc; //do tad jest dobrze,
  /*z -< allocate_node();
  x <- left[z] <- extract_min(q);
  y <- right[z] <- extract_min(q);
  f[z] <- f[x] + f[y];
  INSERT (Q, z);

  return EXTRACT_MIN(q)*/
  //node * t = (node*) & kolejka.top();

  // kolejka.pop();
  // return t;

}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0