Witajcie!

Problem mój jest następujący. Chciałbym zrobić, aby w momencie otrzymania fokusu przez kontrolkę EDIT zaznaczał się w niej cały tekst. W procedurze obsługi okna/kontrolki mam:

case WM_SETFOCUS:
     PostMessage(hWnd, EM_SETSEL, 0, -1);
     break;

Kiedy fokus kontrolce ustawiam ręcznie (funkcją SetFocus), działa to w porządku. Jednak kiedy klikam kursorem myszy w kontrolkę, zaznacza się wyłącznie fragment tekstu, od początku do miejsca, w którym kliknąłem. :-| Przypuszczam więc, że ma to związek z przesyłaną wiadomością WM_LBUTTONDOWN, ale naprawdę nie wiem, jak powyższy problem mógłbym rozwiązać.

Dziękuję z góry za pomoc.

Pozdrawiam,
Maurycy