Istnieje w WINAPI taka funkcja, żeby było można wprowadzać tylko cyfry, tak jak w kalkulatorze windowsowym?