Witam. Mam do napisania projekt z c++. Musze wygenerowac macierz 0/1. w moim przypadku przyjalem spacja i "x". macierz jest mapa po ktorej ma sie poruszac "robot". i znalezc w jakikolwiek sposob droge ze startu do mety. na poczatku tworze tablice statyczna, potem przeksztalcam ja w tablice wskaznikow. kazdemu wskanikowi rezerwuje miejsce i che zrobic graf ktory uzalezni kazde pole od siebie.
chodzi o to zeby od kazdego punktu robot wiedzial gdzie sie moze poruszyc. jezeli w lewo ma wolne pole to zeby wskaznik w lewo wskazywal na to pole. a jak ma przeszkode czyli X lub krawedz to zeby wskazywal NULL. program ktorego kod wysylam kompiluje sie ale nie dziala poprawnie. mysle ze moge sie myslic w funkcji rob_graf oraz szukaj_drogi oraz szukaj_drogi2. prosilbym o sprawdzenie tych dwoch funkcji pod wzgledem bledow logicznych itp. pozdrawiam

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <time.h>
#include <conio.h>

using namespace std;
struct droga{
    string dane;
    droga *lewo;
    droga *prawo;
   droga *gora;
   droga *dol;
    };
const int a=4,b=4;

void losuj_mape (string tab[][b])
{int x;
   for (int i=0;i<a;i++)
{for (int j=0;j<b;j++)
{x=(rand()%3)%2;
if(x==1){
   tab[i][j]="X";}
   else tab[i][j]=" ";
   }
   }
   }
   void pokaz_mape(string tab[][b])
   {for (int k=0;k<a+2;k++) cout<<"* ";
   cout<<endl;
     for (int i=0;i<a;i++) 
{cout<<"* ";
     for (int j=0;j<b;j++)
{cout<<tab[i][j]<<" ";
   }
   cout<<"*"<<endl;
   }for (int p=0;p<a+2;p++) cout<<"* ";
   cout<<endl;
     }

   void losuj_pozycje( int &i, int &j, string T[][b], droga *A[][b])
     {int k,f;
              do {i=rand()%a;
      j=rand( )%b;
      k=rand( )%a;
      f=rand( )%b;  
        }while(T[i][j]!=" " && T[k][f]!=" ");   
     T[i][j]="S";
     T[k][f]="M";
     A[i][j]->dane="S";
     A[k][f]->dane="M";

                }
     void rob_graf(string T[][b], droga *A[][b] )           
{////////////////////////////////////////////
for (int i=0;i<a;i++)
{for (int j=0;j<b;j++)
{A[i][j]=new droga;
 (A[i][j])->dane=T[i][j];  
   }
  }
  ///////////////////////////////////////////////
for (int i=0;i<a;i++)
{for (int j=0;j<b-1;j++)

 {  if(A[i][j+1]->dane==" "){A[i][j]->prawo=A[i][j+1];}
 else {A[i][j]->prawo=NULL;}
   }
   A[i][b-1]->prawo=NULL;
  }

  //////////////////////////////////////
  for (int i=0;i<a;i++)
{for (int j=b-1;j>0;j--)

 {  if(A[i][j-1]->dane==" "){A[i][j]->lewo=A[i][j-1];}
 else {A[i][j]->lewo=NULL;}
   }
   A[i][0]->lewo=NULL;
  }  
//////////////////////////////////////////
for (int i=0;i<a-1;i++)
{ for (int j=0;j<b;j++)
{  if (A[i+1][j]->dane==" "){A[i][j]->dol=A[i+1][j];}
else {A[i][j]->dol=NULL;}
   A[a-1][j]->dol=NULL;
   }

  }
  /////////////////////////////////////////
for (int i=a-1;i>0;i--)
{for (int j=0;j<0;j++)

 {  if(A[i-1][j]->dane==" "){A[i][j]->gora=A[i-1][j];}
 else {A[i][j]->gora=NULL;}
   A[0][j]->gora=NULL;
   }

     }}                

     void kasuj(droga *A[][b])
     {for (int i=0;i<a;i++)
   {for (int j=0;j<b;j++)
   {
     delete A[i][j];
    }
      }
       }  

     void pokaz_mape2(droga *tab[][b])
   {for (int k=0;k<a+2;k++) cout<<"* ";
   cout<<endl;
     for (int i=0;i<a;i++) 
{cout<<"* ";
     for (int j=0;j<b;j++)
{cout<<tab[i][j]->dane<<" ";
   }
   cout<<"*"<<endl;
   }for (int p=0;p<a+2;p++) cout<<"* ";
   cout<<endl;
     }

   void szukaj_drogi(droga *&wsk) // algorytm szukania drogi wedlug mnie jest sensowny
   { bool z=false;               // algorytm polega na tym iz losuje liczbe <0,3>
   // do kazdej strony jest przypisana liczba i wtedy program po omacku bada losowo wybrana strone

     while (z!=true){
        int x=rand()%4;
        z=false;
     if (x==0){
    if(wsk->lewo==NULL || wsk->lewo->dane=="S") {szukaj_drogi(wsk);}       
     else if(wsk->lewo->dane=="M"){getch(); z=true;}

     else {wsk=wsk->lewo; wsk->dane=".";}
}     
    if (x==1){
    if(wsk->prawo==NULL || wsk->prawo->dane=="S") {szukaj_drogi(wsk);}
    else if(wsk->prawo->dane=="M"){getch(); z=true;}    
     else {wsk=wsk->prawo; wsk->dane=".";}
}     
    if (x==2){
   if(wsk->gora==NULL || wsk->gora->dane=="S") {szukaj_drogi(wsk);}
    else if(wsk->gora->dane=="M"){getch(); z=true;}  
     else {wsk=wsk->gora; wsk->dane=".";}
}        
     if (x==3){
    if(wsk->dol==NULL || wsk->dol->dane=="S") {szukaj_drogi(wsk);}
    else if(wsk->dol->dane=="M"){getch(); z=true;}   
     else {wsk=wsk->dol; wsk->dane=".";}
}     

     }

     if (z==true){cout<<endl<<"grejt"<<endl;} }

    void szukaj_drogi2(droga *&wsk){
int x; bool z=false;
while(z!=true){
x=rand()%4;
z=false;
cout<<x;
getch();
switch (x)
{
    case 0: {
       if(wsk->lewo==NULL || wsk->lewo->dane=="S") {szukaj_drogi2(wsk);}       
     else if(wsk->lewo->dane=="M"){z=true;}

     else {wsk=wsk->lewo; wsk->dane=".";}
      } break;

    case 1: {
      if(wsk->prawo==NULL || wsk->prawo->dane=="S") {szukaj_drogi2(wsk);}
    else if(wsk->prawo->dane=="M"){z=true;}    
     else {wsk=wsk->prawo; wsk->dane=".";}
}     
      break;

    case 2: {
      if(wsk->gora==NULL || wsk->gora->dane=="S") {szukaj_drogi2(wsk);}
    else if(wsk->gora->dane=="M"){z=true;}  
     else {wsk=wsk->gora; wsk->dane=".";}
     } break;

    case 3: {
      if(wsk->dol==NULL || wsk->dol->dane=="S") {szukaj_drogi2(wsk);}
    else if(wsk->dol->dane=="M"){z=true;}   
     else {wsk=wsk->dol; wsk->dane=".";}
      } break;

    }
    }
   if (z==true) {cout<<endl<<"grejt"<<endl;} }      
int main(int argc, char *argv[])
{
string T[a][b];

int i, j;

losuj_mape(T);
       pokaz_mape(T);

       droga *A[a][b];
rob_graf(T,A);
       losuj_pozycje(i,j,T,A);
cout<<endl;
      pokaz_mape(T);
droga *wsk;
wsk=A[i][j];
cout<<A[3][2]->dane<<" "<<A[2][1]->gora->dol->dane;
pokaz_mape2(A);
cout<<wsk->prawo->prawo->dane;

 // zadzialalo dopiero gdy zmniejszylem rozmiar macierzy do 3x3, ale nie zawsze 
//chce to dzialac. program sie wlacza i od razy wylacza

 // czasem usuwajac ta funkcje program sie wykonuje, jezeli jest ona to prkatycznie
// ciagle program sie otweira i od razu zamyka 

  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}