Zapisywanie wskaźników do tablicy wskaźników

0

Proszę o wytłumaczenie mi w jaki sposób w zapisywać adresy wskaźników w tablicy wskaźników?
Mam stringa i szukam w nim znaku, adresy ich wystąpień muszę zapisać w tablicy wskaźników.
Napisałem taki oto prototyp;
char *funkc(char *string, char znak, char *tabadresow[]);
Wszystkie moje próby pisania tej funkcji kończą się wywaleniem programu.
Z góry dziękuje!

0

Wrzuć tutaj jakąś swoją próbę, to będzie można coś więcej powiedzieć. Mam zgadywać jakie błędy popełniasz? ;)

0

wypadałoby mimo wszystko przedstawić jakąś próbę, nawet wywalającą…

no ale niech ci będzie:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
/* mała zmiana: funkcja zwraca ilość znaków znalezionych, oraz pobiera dodatkowo rozmiar tablicy tabadresow */
int funkc(char *string, char znak, char* tabadresow[], int rozmiar_tablicy)
{
  int i;
  for (i=0; i<rozmiar_tablicy && *string!='\0'; string++)
    if (*string == znak)
      tabadresow[i++] = string;
  return i;
}
 
 
char napis[256];
char* adresy[256];
 
int main()
{
  int ile;
  int i;
  strncpy(napis,"ala ma kota",256);
  printf("%s\n",napis);
  ile = funkc(napis,'a',adresy,256);
  printf("znaleziono znaków: %d\n",ile);
  for (i=0;i<ile;i++)
    *adresy[i] = 'e';
  printf("%s\n",napis);
  return 0;
}
0
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char *strchrall(char *str, char c, char *tabOfPtr2c[]);
int main(int argc, char *argv[])
{
 char stry[]="ala ma kota";
 char *adresy[10];
 char znak='a';
 strchrall(stry,znak,adresy);
 system("PAUSE");	
 return 0;
}
char *strchrall(char *str, char c, char *tabOfPtr2c[])
{
   int zlicz=0;
   while(*str!='\0') 
   { 
          if(*str==c) 
          {
          *tabOfPtr2c=&str;
          tabOfPtr2c++;    
          zlicz++;  
          }
   str++; //nastepny element
   }
   if(zlicz==0) 
   return NULL; 
   else
   return tabOfPtr2c;
   
 }

Coś takiego, program już się kompiluje, jednak funkcja ma zapisywać adresy wystąpień znaku w tablicy i funkcja zwraca wskaźnik do pierwszego znalezionego
znaku.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1