Serwer dla wielu klientów

0

Witam! Mam pewien serwer TCP napisany w c++, który może połączyć sie tylko z jednym klientem naraz. Chcę zrobić, by kilka klientów naraz mogło się z nim połączyć, a nie wiem jak (jestem początkującym).
Oto kod serwera:

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <winsock2.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <commctrl.h>
using namespace std;
WSADATA wsda;                  
char szRepMessage[80];           
int iMessageLen;
int ret;
char szInBuffer[128];              
int iBufferLen;
int iPort, iAddrLen;
SOCKET sListen, sClient;            
SOCKADDR_IN addr,remote_addr;        

int main(int argc, char *argv[]) {
  WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsda);
  iPort = 2732;
  // stworzenie gniazda TCP
  sListen = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP);
  // sprawdzenie bledu
  if (sListen == SOCKET_ERROR)
  {
    cout << "nie mozna utworzyc gniazda." << endl;
  }
  // laczenie gniazda z adresem/portem
  addr.sin_family = AF_INET;
  addr.sin_port = htons(iPort);
  addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
  ret = bind(sListen, (struct sockaddr *) &addr, sizeof(addr));
  // sprawdzenie bledu
  if (ret == SOCKET_ERROR) {
    cout << "nie mozna powiazac gniazda." << endl;
  }else{
    cout << "gniazdo TCP zaladowane." << endl;
  }
  ret = listen(sListen, 10);
  if (ret == SOCKET_ERROR){
    cout << "nie mozna nasluchiwac" << endl;
  } else {
    cout << "ok!" << endl;
  }
  iAddrLen = sizeof(remote_addr);
  sClient = accept(sListen, (struct sockaddr *) &remote_addr, &iAddrLen);

  if (sClient == SOCKET_ERROR) {
    cout << "ktos nie moze sie polaczyc." << endl;
  }else{
    cout << "ktos polaczyl sie z serwerem."<< endl;
  }
  return EXIT_SUCCESS;
}

Z góry dzięki za pomoc.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0