algorytm rysowania: prosta i okrąg

0

Witam, mam do napisania program na grafikę który wyświetli prostą (po podaniu współrzędnej x i y) oraz okrąg (po podaniu współrzędnych x, y oraz promienia r).

Całość jest robiona na Formie, zaznaczam RadioButton (wybór czy ma rysować prostą czy okrąg) i rysuje. To znaczy prostą rysuję bo ją zrobiłem, mam problem z okręgiem, nie mam pomysłu jak go zrobić...

Czy ktoś mógłby mi pomóc?

KOD PROSTEJ:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
int x1=0,x2=0,y1=0,y2=0;
byte klik = 0;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
Image1->Canvas->Pen->Color=clBlack;
Image1->Canvas->Brush->Color=clBlack;

for(int j=0;j<Image1->Height-1;j++)
for(int i=0;i<Image1->Width-1;i++)
{
    Image1->Canvas->Pixels[j][i] = RGB(255,255,255);
}
RadioButton1->Checked = true;
}

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
for(int j=0;j<Image1->Height-1;j++)
for(int i=0;i<Image1->Width-1;i++)
{
    Image1->Canvas->Pixels[j][i] = RGB(255,255,255);
}
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Image1MouseDown(TObject *Sender,
   TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
{
klik++;
if(klik<=1)
{
    Edit1->Text = x1 = X;
    Edit2->Text = y1 = Y;
}
if(klik > 1)
{
    Edit3->Text = x2 = X;
    Edit4->Text = y2 = Y;
    {
   // zmienne pomocnicze
   int d, dx, dy, ai, bi, xi, yi;
   int x = x1, y = y1;
   // ustalenie kierunku rysowania
   if (x1 < x2)
   {
     xi = 1;
     dx = x2 - x1;
   }
   else
   {
     xi = -1;
     dx = x1 - x2;
   }
   // ustalenie kierunku rysowania
   if (y1 < y2)
   {
     yi = 1;
     dy = y2 - y1;
   }
   else
   {
     yi = -1;
     dy = y1 - y2;
   }
   // pierwszy piksel
   Image1->Canvas->Pixels[x][y] = RGB(0,0,0);
   // oś wiodąca OX
   if (dx > dy)
   {
     ai = (dy - dx) * 2;
     bi = dy * 2;
     d = bi - dx;
     // pętla po kolejnych x
     while (x != x2)
     {
       // test współczynnika
       if (d > 0)
       {
         x += xi;
         y += yi;
         d += ai;
       }
       else
       {
         d += bi;
         x += xi;
       }
       Image1->Canvas->Pixels[x][y] = RGB(0,0,0);
     }
   }
   // oś wiodąca OY
   else
   {
     ai = ( dx - dy ) * 2;
     bi = dx * 2;
     d = bi - dy;
     // pętla po kolejnych y
     while (y != y2)
     {
       // test współczynnika
       if (d > 0)
       {
         x += xi;
         y += yi;
         d += ai;
       }
       else
       {
         d += bi;
         y += yi;
       }
       Image1->Canvas->Pixels[x][y] = RGB(0,0,0);
     }
   }
    }
    klik = 0;
}
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
x1 = Edit1->Text.ToInt();y1 = Edit2->Text.ToInt();
x2 = Edit3->Text.ToInt();y2 = Edit4->Text.ToInt();

if(RadioButton1->Checked)
{
   // zmienne pomocnicze
   int d, dx, dy, ai, bi, xi, yi;
   int x = x1, y = y1;
   // ustalenie kierunku rysowania
   if (x1 < x2)
   {
     xi = 1;
     dx = x2 - x1;
   }
   else
   {
     xi = -1;
     dx = x1 - x2;
   }
   // ustalenie kierunku rysowania
   if (y1 < y2)
   {
     yi = 1;
     dy = y2 - y1;
   }
   else
   {
     yi = -1;
     dy = y1 - y2;
   }
   // pierwszy piksel
   Image1->Canvas->Pixels[x][y] = RGB(0,0,0);
   // oś wiodąca OX
   if (dx > dy)
   {
     ai = (dy - dx) * 2;
     bi = dy * 2;
     d = bi - dx;
     // pętla po kolejnych x
     while (x != x2)
     {
       // test współczynnika
       if (d > 0)
       {
         x += xi;
         y += yi;
         d += ai;
       }
       else
       {
         d += bi;
         x += xi;
       }
       Image1->Canvas->Pixels[x][y] = RGB(0,0,0);
     }
   }
   // oś wiodąca OY
   else
   {
     ai = ( dx - dy ) * 2;
     bi = dx * 2;
     d = bi - dy;
     // pętla po kolejnych y
     while (y != y2)
     {
       // test współczynnika
       if (d > 0)
       {
         x += xi;
         y += yi;
         d += ai;
       }
       else
       {
         d += bi;
         y += yi;
       }
       Image1->Canvas->Pixels[x][y] = RGB(0,0,0);
     }
   }
}else
{

}
}
//---------------------------------------------------------------------------
0

Hej... najpierw nie miałem tej biblioteki GLUT, a później po instalacji nadal wyskakują błędy w tym programie, staram się napisać swój ale pojęcia nie mam jak to zrobić... czy ktoś umiałby i miał ochotę mi pomóc "przerobić" program napisany pod Delphi na c++ w Builderze?

0

kompilator czepia się każdego :

randomize();

czy to jest dobra komenda? pamiętam że pod pascalem używałem tego jako zaznaczenie że chcę coś losowo wybrać...

0

uzyj srand i rand.. juz nie jestes w pascalu.. poza tym, na boga, google

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0