Problem z przesylaniem pliku(client-server) LINUX

0

Witam,
mam problem z programem do przesyłania plików. Przeważnie przerywa działanie przed przesłaniem całego pliku. Nie mam pojęcia co robię nie tak. Prosze o pomoc.

server:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#define MAX_ROZ 512

int main(void) {

  int gniazdo, polaczenie, connection = 0, rozmiar_pliku =0, roz, rozmiar;
  double tmp2;
  struct sockaddr_in data;
  socklen_t laddr_len;
  unsigned char buff[MAX_ROZ+1],roz_buff[5],nazwa_pliku[128] = {"output"};
  FILE *plik;

  gniazdo = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);

  //Aby nie było problemu z bindem
  setsockopt(gniazdo, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &rozmiar, sizeof(rozmiar));

  if (gniazdo == -1) {
   perror("socket");
   exit(1);
  }

  memset(&data, 0, sizeof(struct sockaddr));

  data.sin_family = PF_INET;
  data.sin_port = htons(6677);
  data.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

  polaczenie = bind(gniazdo, (struct sockaddr*)&data, sizeof(struct sockaddr));
  if (polaczenie == -1) {
   close(gniazdo);
   perror("bind ----->");
   exit(1);
  }

  printf("\nConnected\n");

  polaczenie = listen(gniazdo, 1);
  if (polaczenie == -1) {
   close(gniazdo);
   perror("listen");
   exit(1);
  }

  laddr_len = sizeof(struct sockaddr);

  while ((connection = accept(gniazdo, (struct sockaddr*)&data, &laddr_len)) == 0);

// Wyslanie powitania do clienta
  strcpy(buff, "\nWitaj na serverze suboxa i Filipa.\n\n\n");
  polaczenie = send(connection, buff, strlen(buff), 0);
  if (polaczenie == -1) {
   close(gniazdo);
   close(connection);
   perror("send");
   exit(1);
  }

  memset(buff, 0, MAX_ROZ);

  // odbieramy rozmiar pliku
  polaczenie = recv(connection, buff, MAX_ROZ, 0);
  if (polaczenie == -1) {
   close(gniazdo);
   perror("recv-rozmiar");
   exit(1);
  }

  printf("rozmiar: %s\n", buff);

  rozmiar_pliku = atoi(&buff[0]);

  // odbieramy rozszerzenie pliku
  memset(buff, 0, MAX_ROZ);
  polaczenie = recv(connection, buff, MAX_ROZ, 0);
  if (polaczenie == -1) {
   close(gniazdo);
   perror("recvrozszerzenie");
   exit(1);
  }

  printf("rozszerzenie: %s\n", buff);

  strcat(nazwa_pliku,buff);
  printf("%s",nazwa_pliku);
  plik = fopen(nazwa_pliku,"wb+");
  if( plik == NULL) {
   perror("fopen");
   exit(1);
  }

  tmp2 = 0;
  while(rozmiar_pliku > tmp2){
   tmp2 += MAX_ROZ;
   memset(buff, 0, MAX_ROZ);
   polaczenie = recv(connection, roz_buff, 4, 0);
   if(polaczenie == -1) {
     close(gniazdo);
     perror("recv: rozmiar przesanego pakietu--->>");
     exit(1);
   }

   roz = atoi(&roz_buff[0]);
   polaczenie = recv(connection, buff, roz, 0);
   if (polaczenie == -1) {
     close(gniazdo);
     perror("recv: odbierany pakiet--->>");
     exit(1);
   }

   fwrite(buff,sizeof(unsigned char),roz,plik);
   //printf("%d\n",roz);
  }

  memset(buff, 0, MAX_ROZ);
  strcpy(buff, "\nPlik zostal przeslany na server.\n\n\n");
  polaczenie = send(connection, buff, MAX_ROZ, 0);
  if (polaczenie == -1) {
   close(gniazdo);
   perror("send");
   exit(1);
  }

  close(polaczenie);
  close(gniazdo);
  return 0;
}

client:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>

#define MAX_ROZ 512

int main(int argc, char *argv[]){

  int gniazdo, polaczenie,roz;
  double tmp2, sec, nsec;
  struct sockaddr_in dane;
  unsigned char buff[MAX_ROZ],roz_buff[4], nazwa_pliku[128], ip_adress[16];
  FILE *plik;
  struct stat bufor;
  char *tmp;

  struct timespec start, stop;

  if(argc == 2 && (!strcmp(argv[1],"--help") || !strcmp(argv[1],"-h") || !strcmp(argv[1],"?") || !strcmp(argv[1],"/?"))){
   printf("\n***HELP***\n\n");
   exit(0);
  }

  if(argc == 1){
   printf("Uzywamy domyslnego lokalnego adresu: 127.0.0.1\n");
   strcpy(ip_adress,"127.0.0.1");
   printf("Podaj nazwe pliku: ");
   fgets(nazwa_pliku, 128, stdin);
  }
  else
   if (argc == 2){
     printf("\nUzywamy domyslnego lokalnego adresu: 127.0.0.1\n");
     strcpy(ip_adress,"127.0.0.1");
     printf("Przesylamy plik: %s",argv[1]);
     strcpy(nazwa_pliku,argv[1]);
   }
   else{
     strcpy(ip_adress,argv[2]);
     printf("\nUzywamy adresu IP: %s\n",ip_adress);
     printf("Przesylamy plik: %s",argv[1]);
     strcpy(nazwa_pliku,argv[1]);
   }

  gniazdo = socket(PF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP);
  if (gniazdo == -1) {
   perror("socket");
   exit(1);
  }

  memset(&dane, 0, sizeof(struct sockaddr));

  dane.sin_family = PF_INET;
  dane.sin_port = htons(6677);
  dane.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");

  polaczenie = connect(gniazdo, (struct sockaddr*)&dane, sizeof(struct sockaddr));
  if (polaczenie == -1) {
   close(gniazdo);
   perror("connect");
   exit(1);
  }

  memset(buff, 0, MAX_ROZ);

  polaczenie = recv(gniazdo, buff, MAX_ROZ, 0);
  if (polaczenie == -1) {
   close(gniazdo);
   perror("recv");
   exit(1);
  }
  printf("%s",buff);

  memset(buff, 0, MAX_ROZ);

  plik = fopen(nazwa_pliku,"rb");
  if( plik == NULL) {
   perror("fopen");
   exit(1);
  }

// Odczytujemy rozmiar pliku i wysylamy go do servera
  stat(nazwa_pliku,&bufor);
  sprintf(buff,"%d",bufor.st_size);
  printf("Rozmiar pliku: %s\n",buff);
  polaczenie = send(gniazdo, buff, strlen(buff), 0);
  if (polaczenie == -1) {
   close(gniazdo);
   perror("send: Calkowity rozmiar pliku--->>");
   exit(1);
  }

//wysylanie rozszerzenia pliku
  memset(buff, 0, MAX_ROZ);
  tmp = strstr(nazwa_pliku,".");
  strcpy(buff,tmp);
  //printf("\n%s\t%d\n",buff,strlen(buff));
  polaczenie = send(gniazdo, buff, MAX_ROZ, 0);
  if (polaczenie == -1) {
   close(gniazdo);
   perror("send: Calkowity rozmiar pliku--->>");
   exit(1);
  }

  clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &start);
  tmp2 = 0;
  while(bufor.st_size > tmp2){
   tmp2 += MAX_ROZ;
   roz = fread(buff,sizeof(unsigned char), MAX_ROZ, plik);
   sprintf(roz_buff,"%d",roz);
   //printf("%d\n",roz);
   polaczenie = send(gniazdo, roz_buff, 4, 0);
     if (polaczenie == -1) {
      close(gniazdo);
      perror("send: rozmiar wyslanego pakietu--->>");
      exit(1);
    }

   polaczenie = send(gniazdo, buff, roz, 0);
   if (polaczenie == -1) {
     close(gniazdo);
     perror("send: wyslany pakiet--->>");
     exit(1);
   }
  }

  polaczenie = recv(gniazdo, buff, MAX_ROZ, 0);
  if (polaczenie == -1) {
   close(gniazdo);
   perror("recv: potwierdzenie");
   exit(1);
  }

  clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &stop);
  printf("\n%s",buff);

  sec = stop.tv_sec - start.tv_sec;
  nsec = stop.tv_nsec - start.tv_nsec;
  printf("Czas przesylania pliku: %.2lf sec\nSrednia predkosc: %.2lf kB/s\n", sec + nsec/(double)1000000000L,bufor.st_size/(sec + nsec/(double)1000000000L)/1024);

  close(gniazdo);
  return 0;
}

Kompilacja:

gcc server.c -o server
gcc client.c -lrt -o client
0

tak to jest jak sie nie czyta mana

man 2 send ...

MSG_NOSIGNAL
       Requests not to send SIGPIPE on errors on stream oriented sockets when the other end breaks the con-
       nection. The EPIPE error is still returned.

man 7 signal ...

SIGPIPE   13    Term  Broken pipe: write to pipe with no readers
0

jeśli możesz to wyjaśnij coś więcej z

man 7 signal ...
SIGPIPE 13 Term Broken pipe: write to pipe with no readers

Zmiana flagi w send na MSG_NOSIGNAL nic nie dała.

Z góry dzięki

0

z tego co widze to ty wysylasz rozmiar fragmentu a potem ten fragment...
troche to bezsensu jesli leci to przez tcp...
wyslij najpierw rozmiar pliku a potem tylez bajtow i bedzie ok...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0