C++Prywatne metody do wyświetlania wyników

0

Witam, mam prośbę o sprawdzaniu mi kodu, bo nie daję sobie z tym radę, i liczę na was.
Mam zadanie, podana jest funkcja main, i mam tworzyć klassę student , skorzystać z klass string i valarray. no itd. więc napisałem tak jak mi nauczono i coś chyba(raczej na pewno) jest źle. Kompiluje się działa ale na samym końcu nie wiadomo skąd on wyświetla jakiś adres i nie tą kolejność. Oto kod:

#include<iostream>
#include<string>
#include<valarray>

using namespace std;

class student
{
  private:    
   string imie;
   typedef valarray<double>ardb;
   ardb ocena;
//----------główny część zadania--------------------
   ostream & aro(ostream & os)const;  
//--------------------------------------------------    
  public:
   ~student()            {}   
   student()            :imie(""),ocena(){}
   student(const string & s)    :imie(s),ocena(){} 
   explicit student(int n)     :imie(""),ocena(n){}
   student(const string & s,int n) :imie(s),ocena(n){}
   student(const string & s,const ardb & a)
                   :imie(s),ocena(a){}
   student(const char*str,const double & pd,int n)
                   :imie(str),ocena(pd,n){} 
   double srednia()const;
   const string & name()const   {return imie;}
   double & operator[](int i)   {return ocena[i];}
   double operator[](int i)const   {return ocena[i];} 

friend istream & operator>>(istream & is,student & st)
                 {is>>st.imie;return is;}
friend istream & getline  (istream & is,student & st)
             {getline(is,st.imie);return is;} 
friend ostream & operator<<(ostream & os,student & st);
};

void set (student & sa,int n);

ostream & operator<<(ostream & os,student & st)
{
    // st.aro(os) w tym miejscu chyba jest źle właśnie
    //zadanie jest takie by tworzyć priwatną metodę
    //do wyświetlania wyników
    os<<endl<<" ocena "<<st.imie<<" "<<st.aro(os);
    return os;
    }

ostream & student::aro(ostream & os)const
{
    int i;
    int lim=ocena.size();
    if(lim>0)
     {
      for(i=0;i<lim;i++)
       {
         os<<ocena[i]<<" ";
         if(i%5==4)
          os<<endl;
       } 
      if(i%5!=0)
       os<<endl;
      }
      else
        os<<" tablica jest pusta ";
        return os;
 }     

double student::srednia()const
{
    if(ocena.size()>0)
     return ocena.sum()/ocena.size();
    else 
      return 0;
    }

void set (student & sa,int n)
{
   cout<<"\npodaj imie i nazwisko studenta : ";
   getline (cin,sa);
   cout<<" \npodaj "<<n<<" wynikow testow\n";

   for(int i=0;i<n;i++) 

       cin>>sa[i];            
       while(cin.get()!='\n')
          continue;

   }    

const int li_stu=3; //liczba studentow
const int li_win=5; //liczba wynikow

int main()
{
  int i;
  student ada[li_stu]=
  { student(li_win),student(li_win),student(li_win) };

  for(i=0;i<li_stu;i++)
    { 
            set(ada[i],li_win);     
            }   

  cout<<"\nlista studentow\n"; 
  for(i=0;i<li_stu;i++) 
    {
            cout<<ada[i].name()<<endl; 
             } 

   cout<<" wyniki: ";
   for(i=0;i<li_stu;i++)
    {
        //i własnie tu ma zadziałać ale jest kolejnośc nie ta co 
        // oczekuję ada[i] ma wyświetlić ocena: imie i oceny 
        //i do tego jakiś adres jest wyświetlany    
            cout<<endl<<ada[i];    
            cout<<" srednia : "<<ada[i].srednia()<<endl;          
            }              
   cout<<" gotowe";

getchar();
return 0;
}   

I mam takie wyniki

podaj imie i nazwisko studenta : Adam Kowalski

podaj 5 wynikow testow
96
95
58
74
89

podaj imie i nazwisko studenta : Kaczor Donald

podaj 5 wynikow testow
44
58
78
96
65

podaj imie i nazwisko studenta : Piotr Alban

podaj 5 wynikow testow
99
65
32
58
78

lista studentow
Adam Kowalski
Kaczor Donald
Piotr Alban
wyniki: --------------------------
96 95 58 74 89 //tu ma być ocena Adam itd a potem 96 95 itd

ocena Adam Kowalski 0x4463c4 srednia : 82.4 // ten właśnie adres jest niejasne

44 58 78 96 65

ocena Kaczor Donald 0x4463c4 srednia : 68.2

99 65 32 58 78

ocena Piotr Alban 0x4463c4 srednia : 66.4

gotowe

:-/

0

A tak próbowałeś:

ostream & operator<<(ostream & os,student & st)
{
    os<<endl<<" ocena "<<st.imie<<" ";
    st.aro(os);
    return os;
}
0

dzięki ,to było BINGO!! a ja już 2 dni się męcze.
temat można zamknąć. [browar]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0