Przyciśnięcie równoczesne lewego i prawego klawisza myszki

0

Siemka!

Szukałem funkcji WinApi, która by obsługiwała te zdarzenie, ale nie znalazłem nic ciekawego.

Potrzebuję to do mojego programu. Może wytłumaczę po co mi to.

Tworzę program, który jest cały czas "schowany", ale po przyciśnięciu równoczesnym dwóch klawiszy myszki program się pojawia.

Z góry dzięki za pomoc :)

0

Daj dwie zmienne typu bool ustawiane na true przy naciśnięciu przycisków (po jednym ;)) i na false przy zwalnianiu, i uruchamiaj odpowiedni kod gdy oba są 'true' ;)

0

kaban_os: przecież i tak jeden przycisk będzie o ułamek sekundy wcześniej wciśnięty od drugiego. Nie można "naraz" wcisnąć obu przycisków.

0

przecież i tak jeden przycisk będzie o ułamek sekundy wcześniej wciśnięty od drugiego. Nie można "naraz"

E.. tam bierzesz stoper i próbujesz.... :-D
Można jednocześnie , ale i tak informacja o stanie
przycisku musi być przetworzona szeregowo .

0

Dzięki.

Znalazłem kod w Delphi

function MouseHook(Code: Integer; wParam : WPARAM;
 lParam : LPARAM): Longint; stdcall;
var
 Buffer : TEventMsg;
 P : TPoint;
 Buffer2 : array[0..128] of Char;
begin
 Result := 0; 
 Buffer := PEventMsg(lParam)^;

 if Buffer.Message = WM_LBUTTONDOWN then // jezeli nacisnieto lewy klawisz myszki
 begin
  {...}
 end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 MainHook := SetWindowsHookEx(WH_JOURNALRECORD, MouseHook, hInstance, 0);
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 UnhookWindowsHookEx(MainHook);
end;

Mógłby mi ktoś przetłumaczyć to na c++? Pliss

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0