Dostęp do textBox w innej klasie

Odpowiedz Nowy wątek
2006-08-23 19:44
rookie
0

Witam!
W programie mam sporą liczbę textboxów i chciałbym sie do nich odwołać innej klasie utworzonej w tej samej formie. Czy można jakoś zmodyfikować dostęp to tychże textboxów żeby można było zmiennej przypisać wartość tych textboxa np

 class cPrzykład
        {
          string a = textBox1.text ;
        }

próbowałem robiąc coś takiego:

 public partial class Form1 : Form
  {

    public Form1()
    {

      InitializeComponent();

    }

    string prop
    {
      get { return textBox1.Text; }
    }
.
.
.
class cPrzyklad
    {

      Form1 f = new Form1();
      string s = f.prop;

    }

Ale otrzymałem komunikat błędu CS0236 - A field initializer cannot reference the nonstatic field, method, or property 'field'.

Wartości podane w texboxach są mi potrzebne do obliczeń a jak na razie to nie potrafię sie do nich dostać.

Pozostało 580 znaków

2006-08-23 21:40
0

A więc możesz ustawić tego textboksa jako statyczne pole (okropnie nieeleganckie i ogólnie złe rozwiązanie). Druga ładniejsza metoda to przesłanie obiektu do metody używając słowa kluczowego this, mniej więcej tak:

class Form1 : Form
{
Jakastam klasa = new Jakastam(this);
}
class Jakastam
{
Form edytowalnaForma;
public Jakastam(Form Formatka)
{
edytowalnaForma = Formatka
}
edytowalnaForma.textBox1.Text = "AAA";
}

Pozostało 580 znaków

2006-08-29 16:55
rookie
0

Dzięki Lukke :)
To teraz jeszcze jedno pytanko, żeby nie tworzyć nowego posta:
Chcę porownać zawartość dwóch textboxów i szukam bardziej uniwersalnej metody niż ta napisana przeze mnie :

private void textBox9_Validating(object sender, CancelEventArgs e)
    {
      if (Int16.Parse(textBox9.Text) > Int16.Parse(textBox3.Text))
      {
        e.Cancel = true;
        MessageBox.Show("za duża wartość");
      }
      .....

Chodzi mi o stworzenie metody która by pasowała do każdego texboxa (żeby do wszystkich 30 nie powtażać tego kodu). W powyższej metodzie zmienia sie textbox, który jest sprawdzany

Pozostało 580 znaków

2006-08-29 17:12
0

To znaczy ktory jest sprawdzany?

Zakladajac, ze sprawdzany jest textBox3 to metoda moze wygladac tak:

private void textBoxValidating(object sender, CancelEventArgs e)
    {
      if (Int16.Parse(((TextBox)sender).Text) > Int16.Parse(textBox3.Text))
      {
        e.Cancel = true;
        MessageBox.Show("za duża wartość");
      }
      .....

Teraz pod wszystkie Textboxy z wyjatkiem 3 mozesz podpiac takie zdarzenie.

pozdrawiam
johny


You need to learn how to walk
before you can run

Pozostało 580 znaków

2006-08-29 18:03
rookie
0

TextBox9 jest sprawdzany w tamtym przypadku i o dokładnie taki kod mi chodziło, dzięki :)

Pozostało 580 znaków

2014-09-10 18:45
0

Witam, troszkę nie rozumiem co napisał Lukke, a mam taki sam problem że brakuje mi dostępu do textbox.

#pragma once
#include <string>
 
namespace ZalRatio {
 
    using namespace System;
    using namespace System::ComponentModel;
    using namespace System::Collections;
    using namespace System::Windows::Forms;
    using namespace System::Data;
    using namespace System::Drawing;
    using namespace std;
 
    /// <summary>
    /// Summary for Formularz
    /// </summary>
    public ref class Formularz : public System::Windows::Forms::Form
    {
    public:
        Formularz(void)
        {
            InitializeComponent();
 
        }
        ~Formularz()
        {
            if (components)
            {
                delete components;
            }
        }
 
    #pragma region okreslenie prywatnosci form
 
    public: System::Windows::Forms::Label^  label1;
    public: System::Windows::Forms::Label^  label2;
    public: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox1;
    public: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox2;
    public: System::Windows::Forms::Button^  button1;
    public: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox3;
    public: 
    public: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox4;
    public: System::Windows::Forms::Label^  label3;
    public: 
    private: System::Windows::Forms::Label^  label4;
    private: System::Windows::Forms::RadioButton^  radioButton1;
    private: System::Windows::Forms::RadioButton^  radioButton2;
    private: System::Windows::Forms::RadioButton^  radioButton3;
    private: System::Windows::Forms::RadioButton^  radioButton4;
    private: System::Windows::Forms::Label^  label5;
    private: System::Windows::Forms::Label^  label6;
    protected: 
#pragma endregion 
    public:
 
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        System::ComponentModel::Container ^components;
 
#pragma region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        void InitializeComponent(void)
        {
 
            this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
            this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
            this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
            this->textBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
            this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
            this->textBox3 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
            this->textBox4 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
            this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
            this->label4 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
            this->radioButton1 = (gcnew System::Windows::Forms::RadioButton());
            this->radioButton2 = (gcnew System::Windows::Forms::RadioButton());
            this->radioButton3 = (gcnew System::Windows::Forms::RadioButton());
            this->radioButton4 = (gcnew System::Windows::Forms::RadioButton());
            this->label5 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
            this->label6 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
            this->SuspendLayout();
            // 
            // label1
            // 
            this->label1->AutoSize = true;
            this->label1->Location = System::Drawing::Point(13, 28);
            this->label1->Name = L"label1";
            this->label1->Size = System::Drawing::Size(40, 13);
            this->label1->TabIndex = 0;
            this->label1->Text = L"Licznik";
            this->label1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Formularz::label1_Click);
            // 
            // label2
            // 
            this->label2->AutoSize = true;
            this->label2->Location = System::Drawing::Point(13, 97);
            this->label2->Name = L"label2";
            this->label2->Size = System::Drawing::Size(58, 13);
            this->label2->TabIndex = 1;
            this->label2->Text = L"Mianownik";
            // 
            // textBox1
            // 
            this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(16, 44);
            this->textBox1->Name = L"textBox1";
            this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
            this->textBox1->TabIndex = 2;
            // 
            // textBox2
            // 
            this->textBox2->Location = System::Drawing::Point(16, 113);
            this->textBox2->Name = L"textBox2";
            this->textBox2->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
            this->textBox2->TabIndex = 3;
            // 
            // button1
            // 
            this->button1->Location = System::Drawing::Point(99, 277);
            this->button1->Name = L"button1";
            this->button1->RightToLeft = System::Windows::Forms::RightToLeft::Yes;
            this->button1->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
            this->button1->TabIndex = 4;
            this->button1->Text = L"Wprowadź";
            this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
            this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Formularz::button1_Click);
            // 
            // textBox3
            // 
            this->textBox3->Location = System::Drawing::Point(170, 113);
            this->textBox3->Name = L"textBox3";
            this->textBox3->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
            this->textBox3->TabIndex = 8;
            // 
            // textBox4
            // 
            this->textBox4->Location = System::Drawing::Point(170, 44);
            this->textBox4->Name = L"textBox4";
            this->textBox4->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
            this->textBox4->TabIndex = 7;
            // 
            // label3
            // 
            this->label3->AutoSize = true;
            this->label3->Location = System::Drawing::Point(167, 97);
            this->label3->Name = L"label3";
            this->label3->Size = System::Drawing::Size(58, 13);
            this->label3->TabIndex = 6;
            this->label3->Text = L"Mianownik";
            // 
            // label4
            // 
            this->label4->AutoSize = true;
            this->label4->Location = System::Drawing::Point(167, 28);
            this->label4->Name = L"label4";
            this->label4->Size = System::Drawing::Size(40, 13);
            this->label4->TabIndex = 5;
            this->label4->Text = L"Licznik";
            // 
            // radioButton1
            // 
            this->radioButton1->AutoSize = true;
            this->radioButton1->Location = System::Drawing::Point(16, 167);
            this->radioButton1->Name = L"radioButton1";
            this->radioButton1->Size = System::Drawing::Size(31, 17);
            this->radioButton1->TabIndex = 9;
            this->radioButton1->TabStop = true;
            this->radioButton1->Text = L"+";
            this->radioButton1->UseVisualStyleBackColor = true;
            // 
            // radioButton2
            // 
            this->radioButton2->AutoSize = true;
            this->radioButton2->Location = System::Drawing::Point(88, 167);
            this->radioButton2->Name = L"radioButton2";
            this->radioButton2->Size = System::Drawing::Size(28, 17);
            this->radioButton2->TabIndex = 10;
            this->radioButton2->TabStop = true;
            this->radioButton2->Text = L"-";
            this->radioButton2->UseVisualStyleBackColor = true;
            // 
            // radioButton3
            // 
            this->radioButton3->AutoSize = true;
            this->radioButton3->Location = System::Drawing::Point(170, 167);
            this->radioButton3->Name = L"radioButton3";
            this->radioButton3->Size = System::Drawing::Size(29, 17);
            this->radioButton3->TabIndex = 11;
            this->radioButton3->TabStop = true;
            this->radioButton3->Text = L"*";
            this->radioButton3->UseVisualStyleBackColor = true;
            // 
            // radioButton4
            // 
            this->radioButton4->AutoSize = true;
            this->radioButton4->Location = System::Drawing::Point(240, 167);
            this->radioButton4->Name = L"radioButton4";
            this->radioButton4->Size = System::Drawing::Size(30, 17);
            this->radioButton4->TabIndex = 12;
            this->radioButton4->TabStop = true;
            this->radioButton4->Text = L"/";
            this->radioButton4->UseVisualStyleBackColor = true;
            // 
            // label5
            // 
            this->label5->AutoSize = true;
            this->label5->Location = System::Drawing::Point(96, 204);
            this->label5->Name = L"label5";
            this->label5->Size = System::Drawing::Size(37, 13);
            this->label5->TabIndex = 13;
            this->label5->Text = L"Wynik";
            // 
            // label6
            // 
            this->label6->AutoSize = true;
            this->label6->Location = System::Drawing::Point(96, 233);
            this->label6->Name = L"label6";
            this->label6->Size = System::Drawing::Size(35, 13);
            this->label6->TabIndex = 14;
            this->label6->Text = L"label6";
            // 
            // Formularz
            // 
            this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
            this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
            this->ClientSize = System::Drawing::Size(303, 312);
            this->Controls->Add(this->label6);
            this->Controls->Add(this->label5);
            this->Controls->Add(this->radioButton4);
            this->Controls->Add(this->radioButton3);
            this->Controls->Add(this->radioButton2);
            this->Controls->Add(this->radioButton1);
            this->Controls->Add(this->textBox3);
            this->Controls->Add(this->textBox4);
            this->Controls->Add(this->label3);
            this->Controls->Add(this->label4);
            this->Controls->Add(this->button1);
            this->Controls->Add(this->textBox2);
            this->Controls->Add(this->textBox1);
            this->Controls->Add(this->label2);
            this->Controls->Add(this->label1);
            this->Name = L"Formularz";
            this->Text = L"Formularz";
            this->ResumeLayout(false);
            this->PerformLayout();
 
        }
#pragma endregion
 
    private: System::Void label1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
             }
    private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
 
                 label6->Text = "lol";
             }
};
 
    private class CRationalNum {
        private:
            int numerator;
            int denominator;
 
        CRationalNum(){
            numerator = 0;
            denominator = 1;
        }
 
        CRationalNum(int licznik, int mianownik){
            numerator = licznik ; 
            if (mianownik == 0 ) mianownik = 1; 
            denominator = mianownik;
        }
 
        CRationalNum(const CRationalNum &ulamek){
            numerator = ulamek.numerator;
            denominator = ulamek.denominator;
        }
 
        CRationalNum set (){
            string napis1;
        //  napis1 = textBox1->Text; 
 
        }
 
        double ulamek_dziesietny()
        {
            return numerator/denominator;
        }
 
        CRationalNum operator+(CRationalNum &a){
 
            return CRationalNum( this->numerator + a.numerator, this->denominator + a.denominator );
        }
 
        };
 
}
 

z tego co widzę należy utworzyć obiekt klasy w FORM, ale gdy wpisuje kod przed konstruktorami Formularza wyskakuje mi błąd już

public ref class Formularz : public System::Windows::Forms::Form
    {
    CRationalNum klasa = new CRationalNum(this);
    public:
 
        Formularz(void)
        {
            InitializeComponent();
 
        } 

Mógłby ktoś pomóc ?

Nekrofil-rekordzista. Ten wątek ma OSIEM lat, trzeba było utworzyć nowy a nie odgrzebywać to truchło. - ŁF 2014-09-12 13:21

Pozostało 580 znaków

2014-09-11 19:11
.Al
0

główna forma:

public partial class MainWindow : Form
{
    public MainWindow()
    {
    }
 
    private void Test()
    {
        NewForm newForm = new NewForm(this);
        newForm.Show();
    }
}

nowa forma z dostepem to textboxa z glownej formy

public partial class NewForm : Form
{
    MainWindow parentForm = null;
 
    public NewForm(Form parentForm)
    {
        InitializeComponent();
        this.parentForm = parentForm as MainWindow;
        this.parentForm.textBox1.Text = "Hello";
    }
}

Pozostało 580 znaków

2014-09-12 10:27
1

Upublicznianie wewnętrznych kontrolek okna to bardzo zły pomysł. Należy je opakowywać w metody lub właściwości, a nie upubliczniać!


"HUMAN BEINGS MAKE LIFE SO INTERESTING. DO YOU KNOW, THAT IN A UNIVERSE SO FULL OF WONDERS, THEY HAVE MANAGED TO INVENT BOREDOM."
albo odwrócić zależność tworząc eventa. - Azarien 2014-09-12 11:09
Eventy dla początkujących to już wyższa szkoła jazdy. - somekind 2014-09-12 12:09

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0