Windows UI Library - Jak dodać do projektu

0

Witam serdecznie,

Jestem nowy na forum. Jestem kompletnie zielony w C#. Chcę zrobić prostą aplikację która będzie tylko otwierała foldery. Ale nie o to chodzi.

Chciałem dodać do projektu nowy wygląd okienek z Windows 10. Korzystam z VS2019 Community.
Znalazłem taką informację w sieci https://docs.microsoft.com/en[...]oolkits/winui/getting-started

Doszedłem do pkt piątego i niestety konsola sypie mi błędami.

Ważność Kod Opis  Projekt Plik  Wiersz Stan pominięcia Stan pominięcia
Błąd  XLS0414 Nie odnaleziono typu „XamlControlsResources”. Upewnij się, że nie brakuje odwołania do zestawu oraz że skompilowano wszystkie zestawy, do których istnieją odwołania.  Przybornik App.xaml  7    
Błąd    Tag „XamlControlsResources” nie istnieje w przestrzeni nazw XML „using:Microsoft.UI.Xaml.Controls”. Wiersz 7 Pozycja 11.  Przybornik C:\Users\Lukasz\source\repos\Przybornik\Przybornik\App.xaml 7    
Błąd  XDG0008 Nazwa „XamlControlsResources” nie istnieje w przestrzeni nazw „using:Microsoft.UI.Xaml.Controls”.  Przybornik App.xaml  1    
Błąd  XDG0046 Każdy wpis słownika musi mieć skojarzony klucz. Przybornik App.xaml  1    
Błąd  XDG0008 Nazwa „XamlControlsResources” nie istnieje w przestrzeni nazw „using:Microsoft.UI.Xaml.Controls”.  Przybornik App.xaml  7    
Błąd  XDG0046 Każdy wpis słownika musi mieć skojarzony klucz. Przybornik App.xaml  7    

Kod w pliku App.xaml

<Application x:Class="Przybornik.App"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
       xmlns:local="clr-namespace:Przybornik"
       StartupUri="MainWindow.xaml">
  <Application.Resources>
     <XamlControlsResources xmlns="using:Microsoft.UI.Xaml.Controls" />
  </Application.Resources>
</Application>

Kod w pliku MainWindow.xaml

<Window x:Class="Przybornik.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:Przybornik"
    mc:Ignorable="d"
    xmlns:controls="using:Microsoft.UI.Xaml.Controls"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <Grid>

  </Grid>
</Window>

Co robię źle? W jaki sposób dodać przyciski wyglądające lepiej niż standardowe?

Pozdrawiam serdecznie
dziękuje za wyrozumiałość i wszelką pomoc.

0

Poczytaj o stylach <style>. Możesz w ten sposób zmienić wygląd przycisku (czy innej kontrolki). Co do głównego pytania to nie mam pojęcia (ja też w tym nowy).

Np. przycisk w kształcie elipsy:

<Window.Resources>
<ControlTemplate x:Key="styleButton" TargetType="Button">
<Grid>
<Ellipse Fill="Lavender" Width="100" Height="50" Stroke="Black"/>
<TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
Text="Run" FontSize="16" FontWeight="Bold"/>
</Grid>
</ControlTemplate>
</Window.Resources>

I później samo wykorzystanie:

<Grid>
<Button Template="{StaticResource styleButton}"
Click="Button_Click"/>
</Grid>
0

Czy ty budujesz aplikację WPF?

Bo WinUI jest tylko dostępne dla aplikacji UWP (i Xamarin.Forms z native embedding).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0