Program w c# wykonujący komendę sfc /scannow

Odpowiedz Nowy wątek
2019-08-14 14:39
0

Część. Potrzebuje napisać program *.exe w c#, który będzie pozwalał na wykonanie sfc /scannow . Poniżej wysyłam kod, który kompiluje i wykonuje jako administrator, ale niestety wyskakuje błąd: Windows Resource Protection could not start the repair service.

public static void run()
    {
      Process p = new Process();
      ProcessStartInfo info = new ProcessStartInfo();
      info.FileName = "cmd.exe";
      info.RedirectStandardInput = true;
      info.UseShellExecute = false;
      p.StartInfo = info;
      p.Start();
      using (StreamWriter sw = p.StandardInput)
      {
        if (sw.BaseStream.CanWrite)
        {
          sw.WriteLine("echo on");
          sw.WriteLine("sfc /scannow");
          Console.ReadKey();
        }
      }

Prosiłbym o pomoc

edytowany 5x, ostatnio: Luu888, 2019-08-14 14:43
Jak rozumiem ręczne uruchomienie sfc w konsoli nie powoduje problemów? - Sarrus 2019-08-14 14:49
Ręczne uruchomienie nie powoduje problemu - Luu888 2019-08-14 14:50

Pozostało 580 znaków

2019-08-14 14:52
2

Zobacz ten wątek: https://stackoverflow.com/que[...]atically-on-windows-vista-7-8

So I guess the solution to your problem will involve either switching your main program to 64 bit (probably a little drastic), or splicing a 64 bit process into the chain so that the 64 bit sfc can be run.

edytowany 1x, ostatnio: Sarrus, 2019-08-14 14:53

Pozostało 580 znaków

2019-08-14 15:12
1

ale właściwie po co odpalasz cmd.exe i piszesz mu w okno, zamiast odpalić po prostu sfc.exe z odpowiednim parametrem?

Pozostało 580 znaków

2019-08-14 15:16
0

już tak zrobiłem. jest Ok. zwraca stringa, ale niestety w oknie konsoli nic sie nie wyświetla, a chciałbym widzieć postęp

edytowany 1x, ostatnio: cerrato, 2019-08-20 13:41

Pozostało 580 znaków

2019-08-19 13:14
0

Jeszcze drugie pytanie. Ten sam kod tylko że w aplikacji konsolowej działa.

public static void run()
    {
      string snat = Environment.GetEnvironmentVariable("windir") + @"\sysnative\sfc.exe";
      Process p = new Process();
      ProcessStartInfo info = new ProcessStartInfo();
      info.Arguments = "/scannow";
      info.FileName = snat;
      info.RedirectStandardInput = true;
      info.UseShellExecute = false;
      p.StartInfo = info;
      p.Start();
    }

Czy idzie zagnieździć ten program konsolowy (plik exe) w programie okienkowym? Tak żeby był to jeden plik (po skompilowaniu wersji okienkowej).

edytowany 1x, ostatnio: cerrato, 2019-08-20 13:41

Pozostało 580 znaków

2019-08-19 16:48
1
Luu888 napisał(a):
public static void run()
    {
      string snat = Environment.GetEnvironmentVariable("windir") + @"\sysnative\sfc.exe";

U mnie na 32-bitowym Win10 nie ma żadnego "sysnative", więc jeśli to ma z założenia działać na 32- i na 64-bitowym systemie, to fail.

Na 64 bit tylko :) - Luu888 2019-08-20 08:12
Swoją drogą, ostatnio widzę tendencję że nawet 32-bitowe wersje programów wyraźnie nie są testowane na prawdziwych 32-bitowych systemach - już tyle razy widziałem hardkodowaną ścieżkę C:\Program Files (x86) (a taki katalog u mnie nie istnieje) że musiałem dodać sobie junction do C:\Program Files. - Azarien 2019-08-20 13:35

Pozostało 580 znaków

2019-08-20 17:13
0

Udało mi się to ogarnąć. Zagnieździłem plik exe (podprogram) w głównym programie .

Kod podprogramu:

static void Main(string[] args)
    {
         run();
         delete();
    }
public static void run()
    {
      string snat = Environment.GetEnvironmentVariable("windir") + @"\sysnative\sfc.exe";
      Process p = new Process();
      ProcessStartInfo info = new ProcessStartInfo();
      info.Arguments = "/scannow";
      info.FileName = snat;
      info.RedirectStandardInput = true;
      info.UseShellExecute = false;
      p.StartInfo = info;
      p.Start();
    }
public static void delete()
      {
        Process cmd = new Process();
        cmd.StartInfo.FileName = Environment.ExpandEnvironmentVariables("%SystemRoot%") + @"\System32\cmd.exe";
        cmd.StartInfo.RedirectStandardInput = true;
        cmd.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
        cmd.StartInfo.CreateNoWindow = true;
        cmd.StartInfo.UseShellExecute = false;
        cmd.Start();
        cmd.StandardInput.WriteLine("del skryptsfc.exe");
        cmd.StandardInput.Flush();
        cmd.StandardInput.Close();
        cmd.WaitForExit();
        Console.WriteLine(cmd.StandardOutput.ReadToEnd());
        Console.ReadKey();
    }

kod programu:

public void dismsfc()
      {
        byte[] exeBytes = Properties.Resources.skryptsfc;
        string exeToRun = @"skryptsfc.exe";
        if (File.Exists(exeToRun))
          {
            Process.Start(exeToRun);
          }
        else
          {
            using (FileStream exeFile = new FileStream(exeToRun, FileMode.CreateNew))
            {
              exeFile.Write(exeBytes, 0, exeBytes.Length);
            }

            using (Process exeProcess = Process.Start(exeToRun))
            {
              exeProcess.WaitForExit();
            }
          }
      }

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0