WPF - Przywrócenie danych sprzed zamknięciem.

Odpowiedz Nowy wątek
2019-04-05 15:40
0

Witam, mam problem z aplikacją w WPF, otóż aplikacja miała się otwierać w takim samym stanie tzn rozmiar okna oraz pozycja taka jak przed zamknięciem.
Wszystko działa do momentu kiedy nie zamknie sie aplikacji 'zmaksowanej' wtedy wywala i nie da sie jej ponownie uruchomić.
main.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;

namespace WpfApp1
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();

      Color kolor = Ustawienia.Czytaj();
      rectangle.Fill = new SolidColorBrush(kolor);
      sliderR.Value = kolor.R;
      sliderG.Value = kolor.G;
      sliderB.Value = kolor.B;

      // Ustala na początku rozmiar
      this.Top = Properties.Settings.Default.Top;
      this.Left = Properties.Settings.Default.Left;
      this.Height = Properties.Settings.Default.Height;
      this.Width = Properties.Settings.Default.Width;
      if (Properties.Settings.Default.Maximized)
        WindowState = WindowState.Maximized;
    }

    private void SliderR_ValueChanged(object sender, RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e)
    {
      Color kolor = Color.FromRgb(
        (byte)sliderR.Value,
        (byte)sliderG.Value,
        (byte)sliderB.Value);
      KolorProstokata = kolor;
    }

    private void Window_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.Key == Key.Escape) Close();
    }

    private Color KolorProstokata
    {
      get
      {
        return (rectangle.Fill as SolidColorBrush).Color;
      }
      set
      {
        (rectangle.Fill as SolidColorBrush).Color = value;
      }
    }
    private void Window_Closed_1(object sender, EventArgs e)
    {
      Ustawienia.Zapisz(KolorProstokata);
      // Uruchamia w rozmiarze przed zamknięciem
      if (WindowState == WindowState.Maximized)
      {
        // Use the RestoreBounds as the current values will be 0, 0 and the size of the screen
        Properties.Settings.Default.Top = RestoreBounds.Top;
        Properties.Settings.Default.Left = RestoreBounds.Left;
        Properties.Settings.Default.Height = RestoreBounds.Height;
        Properties.Settings.Default.Width = RestoreBounds.Width;
        Properties.Settings.Default.Maximized = true;
      }
      else
      {
        Properties.Settings.Default.Top = this.Top;
        Properties.Settings.Default.Left = this.Left;
        Properties.Settings.Default.Height = this.Height;
        Properties.Settings.Default.Width = this.Width;
        Properties.Settings.Default.Maximized = false;
      }

      Properties.Settings.Default.Save();
    }

  }
}

main.xaml

<Window x:Class="WpfApp1.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:WpfApp1"
    mc:Ignorable="d"
    KeyDown="Window_KeyDown"
    Closed="Window_Closed_1"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800" MinHeight="450" MinWidth="800">
  <Grid HorizontalAlignment="Center" Width="800">
    <Rectangle x:Name="rectangle" Fill="#FFF4F4F5" HorizontalAlignment="Left" Height="200" Margin="15,10,0,0" Stroke="Black" VerticalAlignment="Top" Width="770"/>
    <Slider x:Name="sliderR" Margin="15,260,15,129" Maximum="255" ValueChanged="SliderR_ValueChanged"/>
    <Slider x:Name="sliderG" Margin="15,310,15,79" Maximum="255" ValueChanged="SliderR_ValueChanged"/>
    <Slider x:Name="sliderB" Margin="15,360,15,29" Maximum="255" ValueChanged="SliderR_ValueChanged"/>

  </Grid>
</Window>

Settings

image.png

Błąd:

problem.png
edytowany 6x, ostatnio: Kabanosek, 2019-04-05 15:44

Pozostało 580 znaków

2019-04-05 21:32
0

https://docs.microsoft.com/en-us/dotn[...]ounds?view=netframework-4.7.2

If you query RestoreBounds before the window has been shown or after it has been closed, Empty is returned.

https://docs.microsoft.com/en-us/dotn[...]empty?view=netframework-4.7.2

The empty rectangle, which has X and Y property values of PositiveInfinity, and has Width and Height property values of NegativeInfinity.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0