Refresh dataGridView

0

Mam w jednym Formsie wyświetloną bazę w dataGridView, po otwarciu nowego Formsa, który dodaje rekord do mojej bazy chce aby po zamknięciu zrobić refresh dataGridView z moimi danymi. W jaki sposób zrobić odwołanie do dataGridView które jest w innym formsie?

0

np. przy otwieraniu nowego forsma wrzucić mu przez konstruktor tego drugiego formsa.

private readonly Form1 _f1;

public Form2(Form1 f1)
{
  _f1 = f1;
  InitializeComponent();
}

public void DoSomething()
{
  _f1.Something();
}

w Form1:

new Form2(this);
0

A nie lepiej było by zrobić za pomocą DialogResult?

Form2 frm = new Form2();

if(frm.ShowDialog() == DialogResult.Ok)
{
  //refresh dataGridView;
}

A w Form2

public Form2()
{
  InitializeComponent();
}

public void DoSomething()
{
  _f1.Something();
  DialogResult = DialogResult.Ok;
}

Nie jestem pewien, a nie mam jak sprawdzić, ale nawet nie trzeba pisać this.Close() w DoSomething(). Wydaje mi się, że DialogResult.Ok samo zamknie okno. Poprawcie mnie jeśli się mylę ;)

0

Wrzuć tutaj jak wczytujesz dane do dataGridView.

0
    {
      //poloczenie.Open();
      List<string>[] list = new List<string>[2];
      list[0] = new List<string>();
      list[1] = new List<string>();

      if (poloczenie.State == ConnectionState.Open)
      {
        zapytanie = string.Format("SELECT Nr FROM stroje ORDER BY Nr ASC");

        komenda = new SQLiteCommand(zapytanie, poloczenie);
        komenda.ExecuteNonQuery();
        SQLiteDataReader datareader = komenda.ExecuteReader();

        while (datareader.Read())
        {
          list[0].Add(datareader["Nr"] + "");

        }
        datareader.Close();
        poloczenie.Close();
        return list;
      }

      else
      {
        return list;
      }

    }
      if (poloczenie.State == ConnectionState.Open)
      {

        List<string>[] list;
        list = SelectALL();
        dataGridView1.Rows.Clear();
        for (int i = 0; i < list[0].Count; i++)
        {
          int number = dataGridView1.Rows.Add();
          dataGridView1.Rows[number].Cells[0].Value = list[0][i];

        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Poloczenie nieudane", "Informacja", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

      }
      poloczenie.Close();
1

WTF?!
Co to jest? :D

List<string>[] list = new List<string>[2];
list[0] = new List<string>();
list[1] = new List<string>();

Zrób tak

DataTable dt = new DataTable();

zapytanie = string.Format("SELECT Nr FROM stroje ORDER BY Nr ASC");

komenda = new SQLiteCommand(zapytanie, poloczenie);

SQLiteDataAdapter sda = new SQLiteDataAdapter(komenda, poloczenie);

sda.Fill(dt);

dataGridView.DataSource = dt;
1

Czyli działa. Burdelu w bazie ci nie poprawie, z tym sobie już sam musisz poradzić.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0