Witam serdecznie.
Mam taki kod:

RabbitMQ:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using RabbitMQ.Client;

namespace InsuranceService.BusinessLogic.Logic.Carlnsurance
{
  public class Rabbit
  {
    public IConnection GetConnection(string hostName, string userName, string password)
    {
      ConnectionFactory connectionFactory = new ConnectionFactory();
      connectionFactory.HostName = "localhost";
      connectionFactory.UserName = "guest";
      connectionFactory.Password = "guest";
      connectionFactory.Port = 5672; // 5672 for regular connections, 5671 for connections that use TLS
      return connectionFactory.CreateConnection();
    }

    public void Send(string queue, string data)
    {
      using (IConnection connection = new ConnectionFactory().CreateConnection())
      {
        using (IModel channel = connection.CreateModel())
        {
          channel.QueueDeclare(queue, false, false, false, null);
          channel.BasicPublish(string.Empty, queue, null, Encoding.UTF8.GetBytes(data));
        }
      }
    }

    public void Receive(string queue)
    {
      using (IConnection connection = new ConnectionFactory().CreateConnection())
      {
        using (IModel channelconsumer = connection.CreateModel())
        {
          channelconsumer.QueueDeclare(queue, false, false, false, null);
          BasicGetResult result = channelconsumer.BasicGet(queue, true);
          if (result != null)
          {
            string data =
            Encoding.UTF8.GetString(result.Body);
            Console.WriteLine(data);
          }
        }
      }
    }
  }
}

Main.CS


using RabbitMQ.Client;
using System.Text;
using System;
using InsuranceService.BusinessLogic.Logic.Carlnsurance;

namespace InsuranceService.ConsoleApp
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      // Test RabbitMQ
      Random rnd = new Random();
      int num = rnd.Next(10000);

      var sender = new Rabbit();
      sender.Send("TestService", "Test Message ID: " + num);
      sender.Receive("TestService");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kod działa poprawnie. Dodaje komunikaty do Rabbita.

Mam teraz plik Works.CS:


using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;

namespace Main.Sample
{
  using System.Collections.Generic;
  using System.Web.Script.Serialization;

  using InsuranceService.Common.Helpers;

  public class LogicMain
  {
    public CalculationResult GenerateResult(CalculationTask work, int resultNo, int resultCount, MotorContract result)
    {
      var result1 = new CalculationResult
      {
        Id = work.Id,
        ResultNo = resultNo,
        ResultCount = resultCount,
        Result = new Result()
        {
          Data = result
        }
      };
      return result1;
    }

    public ListOfCalculationTasks GetCalculationWorkList()
    {
      using (var webClient = new WebClient() { Encoding = Encoding.UTF8 })
      {
        var str = webClient.DownloadString(Settings.CalculationWorkerGetUrl);

        Console.WriteLine(str);

        return result;
      }
    }

    public ListOfPolicyTasks GetPolicyWorkList()
    {
      using (var webClient = new WebClient() { Encoding = Encoding.UTF8 })
      {
        var str = webClient.DownloadString(Settings.PolicyWorkerGetUrl);
        Console.WriteLine(str);

        return result;
      }
    }

    private void HandleError(string uploadResultUrl, dynamic task, Exception ex, string baseDir)
    {
      Console.WriteLine('error');
    }

  }
}

Powyższy kod zapisuje i wyświetla różne rzeczy na ekranie. To mi działa poprawnie.

Chciałbym teraz w każdym miejscu, gdzie mam Console.WriteLine zrobić zapis tego, co wyświetla
konsola do Rabbita.

W pliku głównym aplikacji nawiązuję połączenie. Czy da się zrobić dodawanie z poziomu tego Works.cs
danych z połączenia z pliku głównego? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Bardzo proszę o pomoc.