Wywołanie obiektu w innej klasie

0

Witam. Mam następujący problem: robię projekcik pseudo hurtowni z jakimiś częściami grami itp. Problem polega na tym(jest to projekt na zaliczenie), że warstwa klienta musi być oddzielona od warstwy aplikacji. Przeszkadza to w tym, że w klasie GUI, w której jest main i wszystko wykonuje potrzebuje wczytać obiekty z klasy Konsola. Nie wiem jak to zrobić, nie mogę także ich stworzyć od nowa w klasie GUI w tym mainie gdyż właśnie tego nie można zrobić(takie utrudnienie). Proszę o pomoc w jaki sposób mogę właśnie te elementy wywołać z klasy Konsole w klasie GUI i później sobie je pododawać do listy?

 package com.company;

public class Konsola extends Komponent {
  public static void magazynKonsoli() {
    Konsola[] konsola = new Konsola[10];

    Konsola kon = new Konsola("elo",1,1,"elo");

  public String getNazwa{return this.nazwa}
  }

  public static void main(String[] args) {


  }

  public Konsola(String nazwa, int waga, int cena, String producent) {
    super(nazwa, waga, cena, producent);
  }
}

 package com.company;

import javax.swing.*;
import javax.swing.event.ListSelectionEvent;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.event.ListSelectionListener;
import static com.company.Konsola.magazynKonsoli;
/**
 * Created by Przemek on 14.01.2017.
 */
public class GUI {
  private JCheckBox karta;
  private JPanel panel1;
  private JCheckBox gotowka;
  private JTextField platnosc;
  private JTextField komunikaty;
  private JList magazyn;
  private JButton dodaj;
  private JButton usun;
  private JList koszyk;
  public GUI(Komponent kom) {
    komunikaty.setForeground(Color.RED);
    karta.addItemListener(new ItemListener() {
      @Override
      public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
        if(e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED ) {
          platnosc.setText("Wybrales platnosc kartą");
          if(kom.platnosc == 1) {
            komunikaty.setText("Wybierz jeden rodzaj platnosci!");


          }
          kom.licznikplus();
        }
        if(e.getStateChange() ==ItemEvent.DESELECTED){
          kom.licznikminus();
          komunikaty.setText(" ");
        }
      }
    });
    gotowka.addItemListener(new ItemListener() {
      @Override
      public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
        if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED ) {
          platnosc.setText("Wybrales platnosc gotowką");
          if(kom.platnosc == 1){
            komunikaty.setText("Wybierz jeden rodzaj platnosci!");


          }
          kom.licznikplus();
        }
        if(e.getStateChange() ==ItemEvent.DESELECTED){
          kom.licznikminus();
          komunikaty.setText(" ");
        }
      }
    });

        Konsola.magazynKonsoli();

    magazyn.setLayoutOrientation(JList.VERTICAL);
    magazyn.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
    magazyn.setVisibleRowCount(-1);

    magazyn.addListSelectionListener(new ListSelectionListener() {
      @Override
      public void valueChanged(ListSelectionEvent e) {
        if (e.getValueIsAdjusting() == false) {

          if (magazyn.getSelectedIndex() == -1) {

            dodaj.setEnabled(false);

          } else {

            dodaj.setEnabled(true);
          }
        }
      }
    });

    DefaultListModel dlm = new DefaultListModel();

    magazyn.setModel(dlm);

    dlm.addElement(kom.nazwa);


    koszyk.setLayoutOrientation(JList.VERTICAL);
    koszyk.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
    koszyk.setVisibleRowCount(-1);


  }

  public static void main(String[] args) {

    Komponent kom = new Komponent("konsola", 100, 100, "sony");

    JFrame frame = new JFrame("GUI");
    frame.setContentPane(new GUI(kom).panel1);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.pack();
    frame.setVisible(true);
  }


}
0

Nie wiem jak inni ale ja nie rozumiem pytania. Jaki konkretnie masz problem? Możesz pokazać kawałek kodu który nie działa?

0

Dotychczas działa wszystko, chce w klasie GUI odwołać się do obiektów, które stworzyłem w klasie Konsola, tylko nie wiem w jaki sposób. Musze sie do nich odwołać aby wrzucic je w Jliste

1

o_O sposobów jest wiele, ale cały ten twój program jest bez sensu z punktu widzenia "architektury". Nic się tu kupy nie trzyma, no ale klient nasz pan...

 • Możesz w klasie Konsola zrobić metodę która zwraca jakieś obiekty a potem w tej swojej klasie GUI zrobić obiekt Konsola i pobrać te obiekty
 • Możesz też w klasie Konsola mieć statyczna metodę która zwraca jakieś obiekty i w klasie GUI po prostu tą metodę wywołać.
0

To dopiero wstępny szkielet, przerabiam ten program i tak. Ok sprawdze twoje pomysły, dzięki

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1