Równania kwadratowe z postaci algebraiczne, zespolone, kanoniczna

0

Mam problem z programem obliczającym Równania kwadratowe, wszystko działa, tylko w liczbach zespolonych wychodzi wynik typu "2-(-2)", a potrzebuje aby od razu program wyświetlał "2+2"

oto program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Ten program oblicza równanie kwadratowe z liczb, które podaje uzytkownik");
      Console.WriteLine("");

      double a, b, c, delta, pd, x1, x2, p, q, Re, Im;
      Console.WriteLine("Podaj liczbę a");
      a = double.Parse(Console.ReadLine());
      if (a == 0)
      {
        Console.WriteLine("Równanie kwadratowe nie istnieje, gdy 'a' jest równe 0");
        Console.WriteLine("Aby zakończyć, naciśnij dowolny klawisz...");
        Console.ReadKey(true);
      }
      else
      {


        Console.WriteLine("Podaj liczbę b");
        b = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Podaj liczbę c");
        c = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine();

        delta = (b * b) - 4 * (a * c);
        pd = Math.Sqrt(Math.Abs(delta));
        x1 = (-b + pd) / (2 * a);
        x2 = (-b - pd) / (2 * a);
        p = (-b) / (2 * a);
        Re = (-b / (2 * a));
        Im = pd / (2 * a);
        q = -delta / (4 * a);


        //wyswietlanie delty
        if (delta < 0)
        {
          Console.WriteLine("Delta jest równa " + delta + ". Pierwiastki obliczone zostały za pomocą liczb zespolonych: ");
          Console.WriteLine("X1= " + Re + " - " + Im + "j");
          Console.WriteLine("X2= " + Re + " + " + Im + "j");
        }
        else if (delta == 0)
        {
          Console.WriteLine("Delta jest równa 0. Równanie ma 2 takie same rozwiązania i jest to: ");
          Console.WriteLine("X= " + p);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Delta jest równa " + delta + ". Równanie ma dwa rozwiązania:");
          Console.WriteLine("X1= " + x1);
          Console.WriteLine("X2= " + x2);
        }

        //wyswietlanie 3 postaci rownania
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine(" trzy postaci tego równania:");
        Console.WriteLine();

        //warunki dla postaci ogolnej(algebraicznej)
        Console.WriteLine("Postać ogólna(algebraiczna):");
        if (b < 0 && c < 0)
        {
          Console.WriteLine("y=" + a + "*x^2 " + b + "*x " + c);
          Console.WriteLine();
        }
        else if (b < 0 && c > 0)
        {
          Console.WriteLine("y=" + a + "*x^2 " + b + "*x + " + c);
          Console.WriteLine();
        }
        else if (b > 0 && c < 0)
        {
          Console.WriteLine("y=" + a + "*x^2 + " + b + "*x " + c);
          Console.WriteLine();
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("y=" + a + "*x^2 + " + b + "*x + " + c);
          Console.WriteLine();
        }

        //warunki dla postaci iloczynowej liczby zespolone
        if (delta < 0)
        {

          if (Re < 0 && Im < 0)
          {
            Console.WriteLine("Postać iloczynowa:");
            Console.WriteLine("y=" + a + "*(x - (" + Re + +Im + "j))*(x - (" + Re + "-" + Im + "j))");
            Console.WriteLine();
          }
          else if (Re < 0 && Im > 0)
          {
            Console.WriteLine("Postać iloczynowa:");
            Console.WriteLine("y=" + a + "*(x - (" + Re + "+" + Im + "j))*(x - (" + Re + "-" + Im + "j))");
            Console.WriteLine();
          }
          else if (Re > 0 && Im < 0)
          {
            Console.WriteLine("Postać iloczynowa:");
            Console.WriteLine("y=" + a + "*(x - " + Re + +Im + "j)*(x - (" + Re + "-" + Im + "j))");
            Console.WriteLine();
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Postać iloczynowa:");
            Console.WriteLine("y=" + a + "*(x - " + Re + "+" + Im + "j)*(x - " + Re + "-" + Im + "j)");
            Console.WriteLine();
          }
        }

        //warunki dla postaci iloczynowej
        else
        {
          if (x1 < 0 && x2 < 0)
          {
            Console.WriteLine("Postać iloczynowa:");
            Console.WriteLine("y=" + a + "*(x - (" + x1 + "))*(x - (" + x2 + "j))");
            Console.WriteLine();
          }
          else if (x1 < 0 && x2 > 0)
          {
            Console.WriteLine("Postać iloczynowa:");
            Console.WriteLine("y=" + a + "*(x - (" + x1 + "))*(x - " + x2 + ")");
            Console.WriteLine();
          }
          else if (x1 > 0 && x2 < 0)
          {
            Console.WriteLine("Postać iloczynowa:");
            Console.WriteLine("y=" + a + "*(x - " + x1 + ")*(x - (" + x2 + "))");
            Console.WriteLine();
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Postać iloczynowa:");
            Console.WriteLine("y=" + a + "*(x - " + x1 + ")*(x - " + x2 + ")");
            Console.WriteLine();
          }
        }

        //warunki dla postaci kanonicznej
        if (p < 0 && q < 0)
        {
          Console.WriteLine("Postać kanoniczna");
          Console.WriteLine("y=" + a + "*(x - (" + p + "))^2 " + q);
          Console.WriteLine();
        }
        else if (p < 0 && q > 0)
        {
          Console.WriteLine("Postać kanoniczna");
          Console.WriteLine("y=" + a + "*(x - (" + p + "))^2 + " + q);
          Console.WriteLine();
        }
        else if (p > 0 && q < 0)
        {
          Console.WriteLine("Postać kanoniczna");
          Console.WriteLine("y=" + a + "*(x -" + p + ")^2 " + q);
          Console.WriteLine();
        }
        else if (p < 0 && q == 0)
        {
          Console.WriteLine("Postać kanoniczna");
          Console.WriteLine("y=" + a + "*(x -(" + p + "))^2 + " + q);
          Console.WriteLine();
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Postać kanoniczna");
          Console.WriteLine("y=" + a + "*(x -" + p + ")^2 + " + q);
          Console.WriteLine();
        }
        Console.WriteLine("Aby zakończyć, naciśnij dowolny klawisz...");
        Console.ReadKey(true);


      }
    }

  }
}
0

Wygląda, że tak może być, jest przecież: Console.WriteLine("X1= " + Re + " - " + Im + "j"); . Dla jakich danych tak wyświetla?

1

tylko w liczbach zespolonych wychodzi wynik typu "2-(-2)", a potrzebuje aby od razu program wyświetlał "2+2"

Coś takiego? oczywiście daleko temu do perfekcji

static string ConvertTwoNegativesIntoPositive(string input)
{  
  return ClosingBracketsWithoutPairRemover( input.Replace("-(-", "+") );
}

static string ClosingBracketsWithoutPairRemover(string input)
{
  int countOfOpeningBrackets = 0;

  for (int i=0; i < input.Count(); i++)
  {
    if (input[i] == '(')
    {
      countOfOpeningBrackets++;
    }
    if (input[i] == ')' && countOfOpeningBrackets==0)
    {
      input = input.Remove(i, 1);
    }
    else if (input[i] == ')' && countOfOpeningBrackets>0)
    {
      countOfOpeningBrackets--;
    }
  }

  return input;
}
2-(-2) = 2+2

(-3)-(-15)+70-(-4) = (-3)+15+70+4
0
WeiXiao napisał(a):

tylko w liczbach zespolonych wychodzi wynik typu "2-(-2)", a potrzebuje aby od razu program wyświetlał "2+2"

Coś takiego? oczywiście daleko temu do perfekcji

static string ConvertTwoNegativesIntoPositive(string input)
{  
  return ClosingBracketsWithoutPairRemover( input.Replace("-(-", "+") );
}

static string ClosingBracketsWithoutPairRemover(string input)
{
  int countOfOpeningBrackets = 0;

  for (int i=0; i < input.Count(); i++)
  {
    if (input[i] == '(')
    {
      countOfOpeningBrackets++;
    }
    if (input[i] == ')' && countOfOpeningBrackets==0)
    {
      input = input.Remove(i, 1);
    }
    else if (input[i] == ')' && countOfOpeningBrackets>0)
    {
      countOfOpeningBrackets--;
    }
  }

  return input;
}
2-(-2) = 2+2

(-3)-(-15)+70-(-4) = (-3)+15+70+4

super tylko nie szczerze mówiąc nie wiem gdzie to dodać aby nie krzaczyło

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1