Jak połączyć C# z Cheat Engine Table?

Odpowiedz Nowy wątek
cif
2018-05-01 15:32
cif

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Witam tak jak w tytule. Ucze się C# i chciałbym zrobić trainer. Mam cheat table (klik) ale chciałbym podłączyć to pod interfejs zrobiony w C#. Ma to być na zasadzie keybindów po kliknięciu np. F1 wykonuje się jakaś akcja. Z góry dzięki za pomoc.
C#: title

Pozostało 580 znaków

2018-05-04 08:59

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 2 godziny temu

0

Jeżeli twoja appka będzie "na górze" - będzie na niej focus, to w Właściwościach całego forma w zakładce Events jest coś takiego jak KeyDown

public Form1()
{
  InitializeComponent();
  KeyPreview = true;
}

private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
  if (e.KeyCode == Keys.F1)
  {
    MessageBox.Show("dziala");
  }
}

A jeżeli chciałbyś aby te F1 były lapane z "każdego" miejsca np. gdy przeglądasz neta na przeglądarce, to musisz się bawić w Global Hotkey Hooks

Mam jakiś tam kod który nawet działa, ale to jak dobrze pamiętam taka zlepka z blogów i stacka :D

public Form1()
{
  InitializeComponent();
  _hookID = SetHook(_proc);
  Application.Run(this);
  UnhookWindowsHookEx(_hookID);
}

private const int WH_KEYBOARD_LL = 13;
private const int WM_KEYDOWN = 0x0100;
const int SW_HIDE = 0;
private static LowLevelKeyboardProc _proc = HookCallback;
private static IntPtr _hookID = IntPtr.Zero;

private static IntPtr SetHook(LowLevelKeyboardProc proc)
{
  using (Process curProcess = Process.GetCurrentProcess())
  using (ProcessModule curModule = curProcess.MainModule)
  {
    return SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, proc,
      GetModuleHandle(curModule.ModuleName), 0);
  }
}

private delegate IntPtr LowLevelKeyboardProc(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);

private static IntPtr HookCallback(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
{
  if (nCode >= 0 && wParam == (IntPtr)WM_KEYDOWN && Marshal.ReadInt32(lParam) == 44)
  {
    MessageBox.Show("works perfectly");
  }
  return CallNextHookEx(_hookID, nCode, wParam, lParam);
}
#region dlls
[DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
private static extern IntPtr SetWindowsHookEx(int idHook,
  LowLevelKeyboardProc lpfn, IntPtr hMod, uint dwThreadId);

[DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
[return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
private static extern bool UnhookWindowsHookEx(IntPtr hhk);

[DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
private static extern IntPtr CallNextHookEx(IntPtr hhk, int nCode,
  IntPtr wParam, IntPtr lParam);

[DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
private static extern IntPtr GetModuleHandle(string lpModuleName);

[DllImport("kernel32.dll")]
static extern IntPtr GetConsoleWindow();

[DllImport("user32.dll")]
static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, int nCmdShow);
#endregion

Tutaj ustawiasz co ma się stać po tym, jak użyjesz hotkeya którego (bodajże nazywa się to keycode?) id = 44 (print screen akurat). Nie mogę znaleźć linka z listą który hotkey ma jakie id :/

if (nCode >= 0 && wParam == (IntPtr)WM_KEYDOWN && Marshal.ReadInt32(lParam) == 44)
{
    MessageBox.Show("works perfectly");
}
edytowany 1x, ostatnio: WeiXiao, 2018-05-04 08:59

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0