Cześć,

Potrzebuje wyciągnąć USER Access Token po to aby pobrać sobie zdjęcie użytkownika. Niestety nie umiem znaleźć na to rozwiązania...
Taki user access token można wygenerować sobie w Tools&Support w panelu facebook developers, ale ja chce go wygenerowac w kodzie.

var fb = new FacebookClient();
      dynamic result = fb.Get("oauth/access_token", new
      {
        client_id = WebConfigurationManager.AppSettings["FacebookClientId"],
        client_secret = WebConfigurationManager.AppSettings["FacebookClientSecret"],
        redirect_uri = RedirectUri.AbsoluteUri,
        response_type = "code",
        scope = "email",
        grant_type = "client_credentials"
      });

Powyższy kod pobiera APP Access Token, wszystkie rozwiązania bazują własnie na tym zapytaniu, tylko że aby pobrać zdjęcie użytkownika ja potrzebuje User Access Token.