UWP Bluetooth i Arduino

0

Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Stworzyłem wg. różnych poradników bibliotekę bluetooth:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Windows.Devices.Bluetooth;
using Windows.Devices.Bluetooth.Rfcomm;
using Windows.Devices.Enumeration;
using Windows.Networking.Sockets;
using Windows.Storage.Streams;

// ########################################################################## //
namespace WPBTController {
  class BTConnector {

    DeviceInformationCollection   devices;
    bool              IsConnected   =  false;
    StreamSocket          Stream     =  null;
    DataReader           _btReader    =  null;
    DataWriter           _btWriter    =  null;

    // ------------------------------------------------------------------ //
    public BTConnector() { }

    // ------------------------------------------------------------------ //
    public async Task<DeviceInformationCollection> FindPairedDevicesAsync() {
      var aqsDevices = RfcommDeviceService.GetDeviceSelector(RfcommServiceId.SerialPort);
      this.devices = await DeviceInformation.FindAllAsync(aqsDevices);
      return this.devices;
    }

    // ------------------------------------------------------------------ //
    public async Task<bool> ConnectAsync(DeviceInformation device) {
      RfcommDeviceService rfcommService = await RfcommDeviceService.FromIdAsync(device.Id);
      if (rfcommService == null) { return false; }
      StreamSocket Stream = new StreamSocket();
      try {
        await Stream.ConnectAsync(rfcommService.ConnectionHostName, rfcommService.ConnectionServiceName);
      } catch (Exception ex) {
        return false;
      }

      IsConnected = true;
      _btReader = new DataReader(Stream.InputStream);
      _btWriter = new DataWriter(Stream.OutputStream);
      _btReader.UnicodeEncoding = Windows.Storage.Streams.UnicodeEncoding.Utf8;
      _btWriter.UnicodeEncoding = Windows.Storage.Streams.UnicodeEncoding.Utf8;
      return true;
    }

    // ------------------------------------------------------------------ //
    public async Task<bool> WriteAsync(string str) {
      if (!IsConnected) { return false; }
      try {
        var n = _btWriter.WriteString(str);
        await _btWriter.StoreAsync();
        return n > 0;
      } catch (Exception ex) {
        return false;
      }
    }

    // ------------------------------------------------------------------ //
    public async Task<String> ReadAsync() {
      if (!IsConnected) { return null; }
      var receivedStrings = "";
      try {
        uint size = await _btReader.LoadAsync(sizeof(uint));
        if (size < sizeof(uint)) {
          Disconnect();
          return null;
        }

        while (_btReader.UnconsumedBufferLength > 0)
        {
          uint bytesToRead = _btReader.ReadUInt32();
          receivedStrings += _btReader.ReadString(bytesToRead) + "\n";
        }

        return receivedStrings;
      } catch (Exception ex) {
        return null;
      }
    }

    // ------------------------------------------------------------------ //
    private async void Disconnect() {
      IsConnected = false;

      try {
        await Stream.CancelIOAsync();
        Stream.Dispose();
        Stream = null;
        Stream.Dispose();
        Stream = null;
      } catch (Exception ex) {
        MainPage.MessageBox( "Disonnection Failed", ex.Message, "OK" );
      }
    }
    // ------------------------------------------------------------------ //
  }
}
// ########################################################################## //

I nie mam pojęcia jak zaimplementować to Page'a tak aby działało
(chodzi mi o zwykły komunikator WindowsMobile < - - - > Bluetooth <serial> Arduino <serial> PC)
i tak aby sterować arduino przez polecenia String ( /polecenie )

public async Task<deviceinformationcollection> FindPairedDevicesAsync() to ComboBox
public async Task<bool> WriteAsync(string str) from TextBox
public async Task<string> ReadAsync() to TextBlock

Dopiero zaczynam zabawę z UWP i nie mam na razie za bardzo zaawansowanego pojęcia dot. wątków a tym bardziej dla mnie magia to sockety.

0

Skoro masz już taką fajną klasę poskładaną, to jej użycie nie jest bardzo skomplikowane.

Zrób sobie w swojej głównej stronie swoje kontrolki - ComboBox, TextBlock, TextBox na przykład w taki sposób:

<StackPanel Orientation="Vertical">
  <ComboBox x:Name="devices" Width="Auto" HorizontalAlignment="Stretch"></ComboBox>
  <Button Content="Wykryj" HorizontalAlignment="Stretch" />
  <Button Content="Połącz" HorizontalAlignment="Stretch" />

  <TextBlock Text="Tekst do wysłania:" Margin="0,30,0,0" />
  <TextBox x:Name="textToSend" HorizontalAlignment="Stretch" />
  <Button Content="Wyślij" HorizontalAlignment="Stretch" />

  <TextBlock Text="Tekst odebrany:" Margin="0,30,0,0" />
  <TextBlock Style="{StaticResource SubheaderTextBlockStyle}" :Name="textReceived" />
</StackPanel>

Potem się podepnij do zdarzeń odpowiednich przycisków - odpowiednie metody mogą wyglądać na przykład tak:

private async void Find_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  devices.ItemsSource = await connector.FindPairedDevicesAsync();
}

private async void Connect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  await connector.ConnectAsync(devices.SelectedItem as DeviceInformation);
}

private async void Send_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  await connector.WriteAsync(textToSend.Text);
  textReceived.Text = await connector.ReadAsync();
}

Gdzie connector to prywatne pole twojej klasy strony, które w konstruktorze musisz jeszcze tylko utworzyć (bo inaczej będzie NullReferenceException).

Tutaj będzie jedna rzecz tylko prawdopodobnie zła, to znaczy w tym ComboBoksie nie wiem do końca co się pojawi po wykryciu sparowanych urządzeń, bo nie mam jak przetestować.

0

Jednak nie działa, chyba mam coś nie tak z tą biblioteką :/
Szkoda że wszystkie tutoriale są odnośnie budowania Komunikatora za pomocą rfcommServices lub RFCOMM do przesyłania plików, a nie zwykłego portu COM

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0