podział kodu na klasy

0

Witam,
mam kawałek kodu snake.. muszę rozdzielić go dodatkowo na klasę Plansza i Snake.. kto mi powie które części kodu w jakiej klasy muszą być, aby działało? męczę się.. i nie wiem w sumie co źle robię.. która część w której klasie powinna być, bo mi nie działa...
pomoże ktoś????

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    enum Sterowanie { L, P, G, D };
    Sterowanie S;

   const Int32 rozmiar=20;
    const Int32 szerokosc=200;
    const Int32 wysokosc=300;

    List<Point> snake = new List<Point>();
    Graphics g;
    Pen pioro;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
       snake.Add(new Point(5,5));
       snake.Add(new Point(5, 6));
       snake.Add(new Point(5, 7));
       snake.Add(new Point(5, 8));

   Plansza.Image = new Bitmap(szerokosc * rozmiar, wysokosc * rozmiar);
     g = Graphics.FromImage(Plansza.Image);

      pioro = new Pen(Color.Blue,2);
      // tajmer.Start();
    }

    private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode== Keys.Left)
        {
           S=Sterowanie.L;
        }
      else if (e.KeyCode==Keys.Right)
      {
        S=Sterowanie.P;
      }
      else if (e.KeyCode == Keys.Up)
      {
        S = Sterowanie.G;
      }
      else if (e.KeyCode == Keys.Down)
      {
        S = Sterowanie.D;
      }

    }

    private void rysuj()
    {
      g.Clear(Color.Red);
      foreach (Point p in snake)
      {
        g.DrawRectangle(pioro, p.X * rozmiar, p.Y * rozmiar, rozmiar, rozmiar);
      }
      Plansza.Refresh();
    }

    private void tajmer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (S == Sterowanie.G)
      {
        snake.Add(new Point(snake.Last().X, snake.Last().Y - 1));
        snake.Remove(snake.First());
      }
      else if (S == Sterowanie.D)
      {
        snake.Add(new Point(snake.Last().X, snake.Last().Y + 1));
        snake.Remove(snake.First());
      }
      else if (S == Sterowanie.L)
      {
        snake.Add(new Point(snake.Last().X -1, snake.Last().Y ));
        snake.Remove(snake.First());
      }
      else if (S == Sterowanie.P)
      {
        snake.Add(new Point(snake.Last().X +1, snake.Last().Y ));
        snake.Remove(snake.First());
      }
      rysuj();

    }

  }
}
1

Hę?
Może te elementarne informacje Ci pomogą, oczywiście jeśli to twój kod.
Wąż składa się z prowadzącej głowy i segmentów działa, które można reprezentować jako punkty.
Plansza to zbiór przeszkód, nagród i ograniczeń świata

Jeśli nie możesz zebrać myśli, zerknij na podobne projekty, jak ten: http://www.codeproject.com/Ar[...]7/A-Simple-Snake-Game-Engerek

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0