Jak dynamicznie tworzyć kontrolki?

0

Witam,
Piszę do was z pytaniem jak dynamicznie dodać do Grida jakąś liczbę 'labeli' podaną wcześniej przez użytkownika aplikacji?

Mam następujący kod, żeby wam naświetlić obraz sytuacji:

    private void btn_Dalej_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      if (podstrona == 1)
      {
        int.TryParse(txt_LiczbaPartii.Text, out liczba_partii);
        int.TryParse(txt_LiczbaMandatow.Text, out liczba_mandatow);

        if (liczba_partii > 0 && liczba_mandatow > 0)
        {
          DodajPartie dodaj_partie = new DodajPartie(liczba_partii, liczba_mandatow);
          ListaPartii.Add(dodaj_partie);

          podstrona += 1;

          grd_Podstrona_Pierwsza.Visibility = System.Windows.Visibility.Hidden;
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Najpierw wprowadź dane!", "Informacja", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
        }
      }

      if (podstrona == 2)
      {
        grd_Podstrona_Druga.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;


        foreach (DodajPartie dodaj_partie in ListaPartii)
        {
          if (aktualna_partia <= dodaj_partie.liczba_partii - 1)
          {
            nazwa_partii = txt_Nazwa.Text;
            int.TryParse(txt_Glosy.Text, out ilosc_glosow);

            lbl_Numer_Partii.Content = (aktualna_partia + 1).ToString();

            if (nazwa_partii != "" && ilosc_glosow != 0)
            {
              dodaj_partie.Nazwa_Partii[aktualna_partia] = nazwa_partii;
              dodaj_partie.Ilosc_Glosow[aktualna_partia] = ilosc_glosow;
              aktualna_partia++;
            }
          }
          else
          {
            podstrona++;
            grd_Podstrona_Druga.Visibility = System.Windows.Visibility.Hidden;
          }
        }
      }

      if (podstrona == 3)
      {
        foreach (DodajPartie wszystkie in ListaPartii)
        {
          grd_Podstrona_Trzecia.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;

          Label[] lblLista = new Label[wszystkie.liczba_partii];

          for (int i = 0; i < wszystkie.liczba_partii; i++)
          {
            // ???????????
          }
        }

      }
    }
0

Czemu to musi być koniecznie do grida? Nie lepiej to dodać do na przykład listview?
Można to zrobić z gridem ale się trzeba z rzędami i kolumnami pierdzielić.

0

Może być i ListView, po prostu w Gridzie zacząłem sobie Podstrony robić, by cała aplikacja była jednookienkowa.

1

Zrób tablicę Labeli uzupełnij wartości takie jak nazwa, rozmiar, pozycja i następnie

grid.Children.Add(label[x]); //jakaś pętla i masz ;)

To powinno rozwiać wszystkie wątpliwości.

1

Zrób to jak bozia przykazała, czyli kolekcja ObservableCollection i bindujesz do listview czy czego tam chcesz.
Tu masz przykład http://www.wpf-tutorial.com/listview-control/listview-data-binding-item-template/ tylko zamiast List<User> lepiej użyć ObservableCollection<User> wtedy nawet jak gdzieś później coś dodasz lub usuniesz to widok się zaktualizuje.

foreach (DodajPartie wszystkie in ListaPartii)

Strasznie źle to nazywasz. Nie wiadomo co to jest.
DodajPartie - to powinna być nazwa metody
ListaPartii - to nazwa kolekcji
czyli coś w stylu:

List<Partia> ListaPartii = new List<Parta>();// albo lepiej po prostu Partie

foreach(Partia partia in ListaPartii)
0

Wiem, wiem. Miałem wyedytować zanim napisałem, po prostu o 3 w nocy wczoraj to robiłem i całkiem z głowy mi wyleciało ;)

0

Działa, zrobiłem to w ten sposób:

 
        foreach (DodajPartie Partie in ListaPartii)
        {
          grd_Podstrona_Trzecia.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;

          Label[] lblTablica = new Label[Partie.liczba_partii];
          

          for (int i = 0; i < Partie.liczba_partii; i++)
          {
            lblTablica[i] = new Label();
            {
              lblTablica[i].Name = ("label" + i);
              lblTablica[i].Content = Partie.Nazwa_Partii[i];
              lblTablica[i].Tag = i;
              lblTablica[i].Margin = new Thickness(5, loc, 0, 0);
            }

            grd_Podstrona_Trzecia.Children.Add(lblTablica[i]);
            loc += 20;
          }
        }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1