ASP.NET DropDownList findControl

Odpowiedz Nowy wątek
2014-08-08 08:46

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 10 miesięcy temu

0

Witam
czy jest ktos w stanie wytłumaczyć mi dlaczego nie mogę odwołać się do kontrolki DropDownList w code-behind?? Dodam że kontrola znajduje się w innej kontrolce w ListView Dopiero gdy kontrolka DropDownList znajdzie się poza kontrolką ListView mogę się do niej odwołać, w czym tkwi diabeł ? Pozdrawiam

edytowany 1x, ostatnio: Rejencina, 2014-08-08 09:40

Pozostało 580 znaków

2014-08-08 11:04

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 2 minuty temu

Lokalizacja: Grudziądz/Bydgoszcz

0

Głowy nie dam ale być może musisz odwołać poprzez pole z listviewa


It's All About the Game.

Pozostało 580 znaków

2014-08-08 11:40

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 10 miesięcy temu

0

jak mógłbys podać jakis przykład był bym wdzięczny :)

Pozostało 580 znaków

cw
2014-08-08 11:48
cw
0

DropDownList ddl = (DropDownList) this.Listview1.FindControl("DropDownList1")

Pozostało 580 znaków

2014-08-08 11:49
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 8 godzin temu

Lokalizacja: Wrocław

1

Zawartość ListView jest generowana dynamicznie, dopóki nie wstawisz do niego żadnych danych, to żaden DropDownList w nim nie istnieje. Prawdopodobnie możesz znaleźć tą kontrolkę programowo przeszukując w mniej więcej taki sposób:

var dropDownList = this.myListView.FindControl("dropDownListId") as DropDownList;

"HUMAN BEINGS MAKE LIFE SO INTERESTING. DO YOU KNOW, THAT IN A UNIVERSE SO FULL OF WONDERS, THEY HAVE MANAGED TO INVENT BOREDOM."

Pozostało 580 znaków

2014-08-08 11:58

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 10 miesięcy temu

0

Własnie sek w tym że ja potrzebuje wygenerowac te dane w DropDownList napisałem takie o to zdarzenie które ma być za to odpowiedzialne ale wywala błąd typu: Object reference not set to an instance of an object. Dla zilustrowania problemu:

 protected void ListView1_OnLoad(object sender, ListViewItemEventArgs e)
  {
    if (e.Item.ItemType == ListViewItemType.DataItem)
    {

      DropDownList dropdownlist = (DropDownList)ListView1.FindControl("DropDownList1");
      string ktr, mtr;
      for (int k = 0; k < 24; k++)
      {
        for (int m = 0; m < 60; m = m + 5)
        {

          if (k < 10)
          {
            ktr = "0" + k.ToString();
          }
          else
          {
            ktr = k.ToString();
          }
          if (m < 10)
          {
            mtr = "0" + m.ToString();
          }
          else
          {
            mtr = m.ToString();
          }
          dropdownlist.Items.Add(new ListItem(ktr + ":" + mtr));

        }
      }
    }
  }

update.png

Pozostało 580 znaków

2014-08-08 13:20
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 8 godzin temu

Lokalizacja: Wrocław

0

Podczas Page_Load ten DropDownList nie istnieje. Zrób to w zdarzeniu ItemDataBound.


"HUMAN BEINGS MAKE LIFE SO INTERESTING. DO YOU KNOW, THAT IN A UNIVERSE SO FULL OF WONDERS, THEY HAVE MANAGED TO INVENT BOREDOM."
zrobiłem tak jak mówisz ale prawdopodobnie problem tkwi w nie znalezionej kontrolce ;/ - Rejencina 2014-08-08 13:45

Pozostało 580 znaków

2014-08-08 13:22

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 10 miesięcy temu

0

a więc tak MSDN poleca prosty i skuteczny sposób na sprawdzenie czy kontrolka została znaleziona. Napisałem zdarzenie dla przycisku generujące odpowiedź cos takeigo:

 protected void btnSubmit_Click( object sender, EventArgs e )

    {
      // Find control on page.
      Control myControl1 = this.ListView1.FindControl("DropDownList1");
      if (myControl1 != null)
      {
        // Get control's parent.
        Control myControl2 = myControl1.Parent;
        Label5.Text = ("Parent of the text box is : " + myControl2.ID);
      }
      else
      {
        Label5.Text = ("Control not found");

      }
    }

jakieś inne sugestie?

Pozostało 580 znaków

2014-08-08 13:50
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 8 godzin temu

Lokalizacja: Wrocław

0

Zrozum wreszcie, że tego DropDownList nie ma w ListView, więc nie znajdziesz go w Page_Load ani Button_Click. Użyj zdarzenia ItemDataBound! W nim, w argumencie e, będzie właściwość np. Item i na tym poziomie trzeba szukać dynamicznie wygenerowanej kontrolki.


"HUMAN BEINGS MAKE LIFE SO INTERESTING. DO YOU KNOW, THAT IN A UNIVERSE SO FULL OF WONDERS, THEY HAVE MANAGED TO INVENT BOREDOM."

Pozostało 580 znaków

2014-08-08 15:32

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 10 miesięcy temu

0

Właśnie staram się to zrozumieć.. jestem osobą początkującą :) więc proszę o wyrozumiałość. Kod przedstawia się następująco i wciąż nie działa
site.aspx.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

public partial class Sites_view : System.Web.UI.Page
{

  protected void Item_Bound(object sender, ListViewItemEventArgs e)
  {  
    var myControl = (DropDownList)e.Item.FindControl("DropDownList1");
    if (myControl != null)
    {
      Label5.Text = ("Found");
    }
    else
    {
      Label5.Text = ("Not found");

    }

  }

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

}

site.aspx

 <div id="form-view">     
       <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
         ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:practiceConnectionString %>" 
         SelectCommand="SELECT k.idKlienci, k.imie, k.nazwisko, k.adres, k.miasto, r.idRezerwacje, r.data, r.godzina, r.idKlienci FROM klienci AS k INNER JOIN rezerwacje AS r ON k.idKlienci = r.idKlienci"
         UpdateCommand="UPDATE Klienci SET imie = @imie, nazwisko = @nazwisko, adres = @adres, miasto = @miasto WHERE (idKlienci = @IdKlienci)UPDATE rezerwacje SET data = @data, godzina = @godzina WHERE (idRezerwacje = @idRezerwacje)"                
        ></asp:SqlDataSource>
      <asp:ListView ID="ListView1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" DataKeyNames="idRezerwacje, idKlienci" ConvertEmptyStringToNull="true" OnItemDataBound="Item_Bound">  
       <LayoutTemplate>       
          <asp:DataPager ID="DataPager1" runat="server" PageSize="10" >
                <Fields>
                  <asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Link" ButtonCssClass="pagin" ShowFirstPageButton="true"/>
                  <asp:NumericPagerField NumericButtonCssClass="pagin" CurrentPageLabelCssClass="pagin"/>                 
                </Fields>
          </asp:DataPager>
          <table cellpadding="2" runat="server" id="tblDepartments" width="640px" cellspacing="1">

            <tr id="Tr1" runat="server" class="TableHeader">
              <td id="Td1" runat="server">Edycja</td>                   
              <td id="Td2" runat="server">imie</td>           
              <td id="Td3" runat="server">nazwisko</td> 
              <td id="Td7" runat="server">adres</td>            
              <td id="Td8" runat="server">miasto</td>               
              <td id="Td5" runat="server">data</td>            
              <td id="Td6" runat="server">godzina</td>                                 
            </tr>       
             <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
           </table>
       </LayoutTemplate>  
       <EditItemTemplate>
        <tr >
        <td>
         <asp:Button ID="UpdateButton" runat="server" CommandName="Update" Text="Update" />
         <asp:Button ID="CancelButton" runat="server" CommandName="Cancel" Text="Cancel" />
        </td>       
        <td>
         <asp:Label runat="server" ID="NameLabel" AssociatedControlID="NameTextBox" Text="Imie" Font-Bold="true"/><br />
         <asp:TextBox ID="NameTextBox" runat="server" Text='<%#Bind("imie") %>' />
        </td>
        <td>
         <asp:Label runat="server" ID="GroupNameLabel" AssociatedControlID="SurnameTextBox" Text="Nazwisko" Font-Bold="true" /><br />
         <asp:TextBox ID="SurnameTextBox" runat="server" Width="150px" Text='<%#Bind("nazwisko") %>' />
         <br/>
        </td>
        <td>
         <asp:Label runat="server" ID="Label1" AssociatedControlID="AdressTextBox" Text="Adres" Font-Bold="true" /><br />
         <asp:TextBox ID="AdressTextBox" runat="server" Width="150px" Text='<%#Bind("adres") %>' />
         <br/>
        </td>
        <td >
         <asp:Label runat="server" ID="Label2" AssociatedControlID="CityTextBox" Text="Miasto" Font-Bold="true" /><br />
         <asp:TextBox ID="CityTextBox" runat="server" Width="150px" Text='<%#Bind("miasto") %>' />
         <br/>
        </td>
        <td class="EditItem">    
         <asp:Label runat="server" ID="Label3" AssociatedControlID="DateTextBox" Text="Data" Font-Bold="true" /><br />
          <div id="ab">
             <div id="a"><asp:TextBox ID="DateTextBox" runat="server" ClientIDMode="Static" Width="100px" Text='<%#Bind("data") %>' /></div>
             <div id="b"><asp:image ID="Image1" runat="server" CssClass="image" style="cursor:hand;" onclick="PopupDatePicker('DateTextBox')" ImageUrl="~/image/ikon.png" /></div>
          </div>         
        </td>
         <td >
         <asp:Label runat="server" ID="Label4" Text="Godzina" Font-Bold="true" /><br />
         <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"></asp:DropDownList>
        </td>
       </tr>
      </EditItemTemplate>  
      <ItemTemplate>
         <tr runat="server">
          <td>
           <asp:Button ID="EditButton" runat="server" Text="Edit" CommandName="Edit" />
          </td>         
          <td>
           <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("imie") %>' />
          </td>
          <td>
           <asp:Label ID="SurnameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("nazwisko") %>' />
          </td>
          <td>
           <asp:Label ID="AdressLabel" runat="server" Text='<%#Eval("adres") %>' />
          </td>
          <td>
           <asp:Label ID="CityLabel" runat="server" Text='<%#Eval("miasto") %>' />
          </td>
          <td>
           <asp:Label ID="DataLabel" runat="server" Text='<%#Eval("data") %>' />
          </td>
          <td>
           <asp:Label ID="TimeLabel" runat="server" Text='<%#Eval("godzina") %>' />
          </td>
         </tr>
      </ItemTemplate>
      </asp:ListView>

    </div>

Pozostało 580 znaków

2014-08-10 15:34

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 10 miesięcy temu

0

w końcu sobie poradziłem, należało najpierw przejrzeć wszystkie Itemy w listview i w nich szukać dropdawnlist, wrzucam kod może komuś się przyda :) dzięki za pomoc somekind miałeś duży wkład :)


 protected void Item_Bound(object sender, ListViewItemEventArgs e)
  {
    foreach (var listItem ListView1.Items)
    {
        DropDownList dropdownlist = e.Item.FindControl("DropDownList1") as DropDownList;

          string ktr, mtr;
          for (int k = 0; k < 24; k++)
          {
            for (int m = 0; m < 60; m = m + 5)
            {

              if (k < 10)
              {
                ktr = "0" + k.ToString();
              }
              else
              {
                ktr = k.ToString();
              }
              if (m < 10)
              {
                mtr = "0" + m.ToString();
              }
              else
              {
                mtr = m.ToString();
              }
              dropdownlist.Items.Add(new ListItem(ktr + ":" + mtr));

            }
          }
      }
    }

Dropdownlist jest wypiełniony godzinami tak jak chciałem, pozdrawiam :)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0