Witam :)

Mam problem z następującym zadaniem:
Do dataGrindView wczytuje tablice 3 z pliku .csv (10) elementów kazda(moze być wiecej tablic)
za pomocą przycisku chciałabym ją posortować metodą bąbelkową , stworzyłam dodatkową biblioteke dll w C++ w której zawarty jest kod owego sortowania . Kombinuje juz nad tym do dłuższego czasu i niewiem cos zaczyna działać , to coś innego przestaje oto co mam.
Fragmenty kodu:

 private static List<string[]> ReadAndtParseData(string path, char separator)
    {
      var parsedData = new List<string[]>();
      using (var sr = new StreamReader(path))
      {
        string line;
        while ((line = sr.ReadLine()) != null)
        {
         string[] row = line.Split(separator);
         parsedData.Add(row);

        }

      }
      return parsedData;
    }

    private void DrawDataGridView1(List<string[]> parsedData)
    {
      dataGridView1.ColumnCount = 10;
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        var sb = new StringBuilder(parsedData[0][i]);

      }
      foreach (string[] row in parsedData)
      {
        dataGridView1.Rows.Add(row);

      }

Przycisk sortujący:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      FunkcjeC funkcjeC = new FunkcjeC();
      int [] wynik;
      int x = System.Int32.Parse(textBox1.Text);

      {
        if (radioButton1.Checked)
        {
          for (int i = 0; i<tab.Length; i++){
            FunkcjeC.babelkoweC(tab[i], tab[i].Length);

          }
        }

      }

      for (int j = 0; j < x; j++)
      {
        for (int i = 0; i < 11; i++)
        {
          dataGridView1.Rows.Add(tab[j][10].ToString());

        }

      }

Przycisk ładujący tablice:

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {

        List<string[]> parsedData = ReadAndtParseData(@"D:/../../Tab1.csv", ',');

        DrawDataGridView1(parsedData);
      }

Biblioteka

void zamien (int &a, int &b)
{
   int temp=a;
   a=b;
   b=temp;
   }

void babelkoweC(int tab[], int n)
{
   int temp;
   for (int j=n-1; j>0; j--)
   {
     for (int i=0; i<j; i++)
     if (tab [i]>tab[i+1])
     zamien (tab [i], tab[i+1]);
   };

   }

Wywołanie w C# biblioteki

namespace GUI
{
  unsafe class FunkcjeC
  {
    [DllImport("bibliotekaC.dll", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]
    internal static extern void babelkoweC(int [] tab,int n); 
   }
}

Ktoś moze pomóc ? Jak mam wykonać to sortowanie