Kopiowanie z .csv do .xlsx

0

Witam,

Piszę aplikację która pozwoli mi z gotowego pliku .csv przekopiować dane do odpowiednich komórek w pliku .xlsx.
Niestety obecny kod kopiuje surowy plik .csv,tzn wszystko z przecinkami itp. do pierwszej komórki, która jest podana w kodzie.
Ktoś ma jakieś pomysły jak przekopiować dane z .csv tak aby excel je dobrze zinterpretował?

 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
namespace Kreator
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Excel.Application srcApp;
      Excel.Workbook srcWorkbook;
      Excel.Worksheet srcWorksheet;
      

      Excel.Application destApp;
      Excel.Workbook destWorkbook;
      Excel.Worksheet destWorksheet;
      

      string srcPath = "C:\\Users\\Desktop\\Raport.csv";
      string destPath = "C:\\Users\\Desktop\\XXX.xlsx";


      //Otwieranie pierwszej aplikacji excela - raportu

      srcApp = new Excel.Application();
      srcWorkbook = srcApp.Workbooks.Open(srcPath);
      srcWorksheet = srcWorkbook.Worksheets.get_Item(1);


      //Otwieranie templatki

      destApp = new Excel.Application();
      destWorkbook = destApp.Workbooks.Open(destPath,0,false);
      destWorksheet = destWorkbook.Worksheets.get_Item(1);

      //Kopiowanie


      Excel.Range srcRange = srcWorksheet.get_Range("A1", "C20");
      Excel.Range destRange = destWorksheet.get_Range("C10","E29");

      srcRange.Copy(Type.Missing);
      destRange.PasteSpecial(Microsoft.Office.Interop.Excel.XlPasteType.xlPasteValues, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlPasteSpecialOperation.xlPasteSpecialOperationNone);

      //Zapisywanie wyniku

      destWorkbook.SaveAs("C:\\Users\\Desktop\\GotowyPlik" + DateTime.Now.ToString("MM_dd_yyyy") + ".xlsx");

      //Sprzątanie

      srcApp.Application.DisplayAlerts = false;
      destApp.Application.DisplayAlerts = false;
      srcWorkbook.Close(false, null, null);
      destWorkbook.Close(true, null, null);
      destApp.Quit();
      srcApp.Quit();

    }
  }
}

Z góry dziękuje wszystkim za pomoc.

0

Wczytuj ten CSV ręcznie i sam przypisuj odpowiednie dane do komórek.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1