Zmiana rozmiaru okna innej aplikacji

0

Witam mam mały problem ze zmianą okna programu który chcę uruchomić.

Mianowicie posiadam kod:

       OpenFileDialog file = new OpenFileDialog();
      DialogResult result = file.ShowDialog();
      String filename = "";
      if (result == DialogResult.OK)
        filename = file.FileName;

      Process p = Process.Start(filename);
      p.WaitForInputIdle();

      while (p.MainWindowHandle == IntPtr.Zero) { } //tu może być Thread.Sleep(500)
      MoveWindow(p.MainWindowHandle, 0, 0, 200, 200, true);

jednak jak uruchamiam np notatnik (wskazując dokłądną lokalizację pliku notepad.exe) to program uruchamia się prawidłowo z taką wielkością okna jak wpisałem w funkcji MoveWindow. Jednak jak np uruchomię program Geany to także uruchamia się z moimi parametrami wielkości ale jak tylko złapię za belkę u góry i chcę przenieść okno to zmienia ono automatycznie wielkość na większą. Jak zrobić aby każdy uruchomiony program (chciałbym uruchamiać programy z mojej aplikacji) miał taką wielkość okna jak wpisałem (oraz pozycję tego okna)?

Oczywiście MoveWindow jest z user32

     [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    internal static extern bool MoveWindow(IntPtr hWnd, int X, int Y, int nWidth, int nHeight, bool bRepaint);

Myślałem jeszcze czy nie lepiej będzie np hostować aplikacje ( http://www.codeproject.com/Articles/9123/Hosting-EXE-Applications-in-a-WinForm-project ) ktoś pomoże?

0

Ok to znalazłem coś takiego:

  public partial class Form1 : Form
  {
    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    internal static extern bool MoveWindow(IntPtr hWnd, int X, int Y, int nWidth, int nHeight, bool bRepaint);

    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    static extern IntPtr SetParent(IntPtr child, IntPtr newParent);

    [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "SetWindowLongA", SetLastError = true)]
    private static extern int SetWindowLong(IntPtr hwnd, int nIndex, int dwNewLong);

    [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "PostMessageA", SetLastError = true)]
    private static extern bool PostMessage(IntPtr hwnd, uint Msg, int wParam, int lParam);

    private const int GWL_STYLE = (-16);
    private const int WS_VISIBLE = 0x10000000;
    private const int WM_CLOSE = 0x10;

    private IntPtr appWin = IntPtr.Zero;

    private String filename = @"C:\Windows\System32\notepad.exe";

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      OpenFileDialog file = new OpenFileDialog();
      DialogResult result = file.ShowDialog();
      if (result == DialogResult.OK)
        filename = file.FileName;

      //AnotherWindow();
      WindowInWindow();
    }

    private void AnotherWindow()
    {
      Process p = Process.Start(filename);
      p.WaitForInputIdle();

      while (p.MainWindowHandle == IntPtr.Zero) { } //tu może być Thread.Sleep(500)
      MoveWindow(p.MainWindowHandle, 0, 0, 1000, 900, true);
    }

    private void WindowInWindow()
    {
      Process p = null;
      try
      {
        // Start the process 
        p = System.Diagnostics.Process.Start(filename);

        // Wait for process to be created and enter idle condition 
        p.WaitForInputIdle();

        while (p.MainWindowHandle == IntPtr.Zero) { }
        // Get the main handle
        appWin = p.MainWindowHandle;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(this, ex.Message, "Error");
      }

      // Put it into this form
      SetParent(appWin, this.Handle);

      // Remove border and whatnot
      SetWindowLong(appWin, GWL_STYLE, WS_VISIBLE);

      // Move the window to overlay it on this window
      MoveWindow(appWin, 0, 0, this.Width, this.Height, true);
    }

    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {
      if (this.appWin != IntPtr.Zero)
      {
        MoveWindow(appWin, 0, 0, this.Width, this.Height, true);
      }
      base.OnResize(e);
    }

    protected override void OnHandleDestroyed(EventArgs e)
    {
      // Stop the application
      if (appWin != IntPtr.Zero)
      {

        // Post a colse message
        PostMessage(appWin, WM_CLOSE, 0, 0);

        // Delay for it to get the message
        System.Threading.Thread.Sleep(1000);

        // Clear internal handle
        appWin = IntPtr.Zero;

      }

      base.OnHandleDestroyed(e);
    }
  }

I o ile notatnik i geany to mi się otwiera w moim oknie Windows Form o tyle np już word czy excel nie chce. Why? Jest w ogóle możliwość otworzenia każdego programu w moim oknie?

0

Funkcji AnotherWindow nie bierzcie pod uwagę. To jest praktycznie kod z mojego pierwszego posta, jednak znalazłem sobie uruchamianie programu w oknie windows form i pozamykałem to w oddzielnych funkcjach (windowInWindow oraz AnotherWindow) :) Chodzi mi oczywiście tym razem o funkcję WindowInWindow :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1