Cześć wszystkim,
umieściłem sobie na stronie ReportViewer... wyświetlany jest panel z parametrami raportu, wpisuję odpowiednie parametry, klikam View Report i.... wszystko staje. W konsoli FF pojawiają się błędy (jeden za drugim):

 • a is undefinied
 • Własność nodeValue atrybutów jest przestarzała. Należy korzystać z value.
 • reportAreaElement is null
 • Pusty ciąg znaków przekazany do getElementById()
 • reportArea is null.

Kółko ładowania raportu znika a raportu nie ma.... Miał może ktoś kiedyś taki problem? Nie mam pojęcia co z tym zrobić...

Btw. Może to istotne, kontrolkę raportu tworzę w kodzie:

 Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer rv = new Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer();
          IReportServerCredentials irsc = new GoldReportCredentials(ri.ReportServerLogin, ri.ReportServerPass);
          rv.ServerReport.ReportServerCredentials = irsc;
          rv.ProcessingMode = ProcessingMode.Remote;

          rv.ServerReport.ReportServerUrl = new Uri(ri.ReportServerURL);
          rv.ServerReport.ReportPath = ri.ReportPath;
          rv.Height = new Unit(100, UnitType.Percentage);
          rv.Width = new Unit(100, UnitType.Percentage);

            List<ReportParameter> paramList = new List<ReportParameter>();
            paramList.Add(new ReportParameter("UserID", UserData.UserId.ToString()));
            rv.ServerReport.SetParameters(paramList);

          HtmlGenericControl divReport = new HtmlGenericControl("div");
          divReport.Attributes["class"] = "report";

          divReport.Controls.Add(rv);
          this.Controls.Add(divReport);