Otoż mam bazę w Postgresql 9.0.5 i kodowanie tej bazy to WIN1250, bo muszę mieć polskie znaki. Robię aplikację klienta w C# i łącze się przez ODBC, sterownik mam zainstalowany wszystko działa. Problem jest gdy pobieram jakieś dane z bazy, dostaję taki błąd:

Exception:Thrown: "ERROR [22P05] BŁĄD: znak 0x88 kodowania "WIN1250" nie ma równoważnego w "UTF8";
Error while executing the query" (System.Data.Odbc.OdbcException)
A System.Data.Odbc.OdbcException was thrown: "ERROR [22P05] BŁĄD: znak 0x88 kodowania "WIN1250" nie ma równoważnego w "UTF8";
Error while executing the query"

mój kod:


      OdbcConnection conn = new OdbcConnection("DSN=PostgreSQL");
      conn.Open();

      Console.WriteLine(conn.State.ToString());
      String query = "SELECT * FROM actor";
      OdbcCommand comm = new OdbcCommand(query, conn);
      OdbcDataReader reader = comm.ExecuteReader(System.Data.CommandBehavior.CloseConnection); // tutaj jest rzucany wyjatek

No problem ewidentnie jest z kodowaniem, ale zupelnie nie wiem jak to ugryźć, any ideas?