Chciałbym zrobić TextBoxa, który jako tło pisanego tekstu będzie miał poziome linie(tak jak w zeszycie). Ważne jest dla mnie jednak aby gdy zmienię rozmiar TextBoxa linie się wydłużały(nie rozciągały) lub tworzyły nowe - ogólnie, aby każda linijka tekstu miała pod sobą linie, zawsze. Jak to osiągnąć? Pewno jakiś Control Template, ale jak? Proszę o wskazówkę.