Window Scrollbar nie współpracuje z ręcznym przesuwaniem ekranu myszką.

0

Witam,

Mam pewien problem.
Mam aplikację, w standardowym Formie.
Kontrolka w oknie wyświetla grafikę, która jest większa od ekranu, więc okno posiada scrollbary.
Dodatkowo potrzebuję przesuwać ekran myszką po przeciągnięciu.
Użyłem do tego następującego kodu:

    //Used for mouse scrolling
    public const int WM_NCLBUTTONDOWN = 0xA1;
    public const int HTCAPTION = 0x2;

    [DllImportAttribute("user32.dll")]
    public static extern int SendMessage
    (IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);

    [DllImportAttribute("user32.dll")]
    public static extern bool ReleaseCapture();

    private void TopologyViewControl_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      ReleaseCapture();
      SendMessage(Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0);
    } 

Niestety podczas przesuwania myszką wyjeżdżam poza kontrolkę a suwaki scrollbara nie poruszają się..coś jest nie halo.
Macie jakieś rady koleżanki i koledzy? Można to jakoś zablokować, żeby nie wyjeżdżać poza kontrolkę w oknie?

Pozdrawiam,
Odi

0

Niezależnie, czy mam scrollbary, czy nie, to i tak wyjeżdża poza kontrolkę...

0

Spokojnie! Nie wszyscy na raz! :/

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1