Witam,
1) Stworzyłem dllkę WebService'u. W nim jest sobie klasa News oraz metoda która przyjmuje jako parametr instancję tej klasy.
2) Stworzyłem nową plikację ASP.NET MVC, dodaję w niej referencję do ww. DLLki
3) Tworzę instancję serviceu

ServiceReference1.Service1Client serv = new ServiceReference1.Service1Client();

4) Dodaję referencję do projektu z punktu 1, po to by uzyskać definicję klasy News.
5) Tworzę jej instancję

News news = new News();
  1. I teraz gdy chcę wywołać na instacji serwisu funkcję, która przyjumuje newsa jako parametr:
    serv.AddNews( news );

kompiloator twierdzi że funkcja powinna przyjąć argument typu ServiceReference1.News, a ten z kolei wg kompilatora nie posiada żadnych pół, ani metod. Nie widzi ich po prostu.

Prośba o pomoc lub nakierowanie w czym tkwi problem.