Moi drodzy, jak w aplikacji windows forms zaimplementowac "wyrzucanie" zawartosci DataGridView na drukarke, wzglednie wyeksportowanie do Excela/Pdfa?