Męczę się z zapisem/odczytem zawartości DataGridView oraz wydrukowaniem ale nie mogę znaleźć właściwego sposobu.

Znalazłem coś takiego na MSDN

If SaveFileDialog.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim outputstream As StreamWriter = File.CreateText(SaveFileDialog.FileName)

      Dim iRow, iCol As Integer
      Dim name, width, height, number, code, emotion As String
      With DataGridView1
        For iRow = 0 To .Rows.Count - 1
          For iCol = 0 To .Columns.Count - 1

            name = .Rows(iRow).ToString
            width = .Rows(iRow).ToString
            height = .Rows(iRow).ToString
            number = .Rows(iRow).ToString
            code = .Rows(iRow).ToString
            emotion = .Rows(iRow).ToString

            outputstream.WriteLine("'" & name & "','" & width & "','" & height & "','" & number & "','" & code & "','" & emotion & "',")

          Next iCol
        Next iRow
      End With
      outputstream.Close()
    End If

ale to jest w Visual basicu i nie bardzo to do mnie trafia. Jeśli ktoś wie jak zapisać/odczytać oraz wydrukować zawartość dataGridView (lub dowolnej tablicy) to prosiłbym o rozjaśnienie.