ERROR:

Error 3 The type 'Microsoft.DirectX.Vector4' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'Microsoft.DirectX, Version=1.0.2902.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'. C:\Users\ODST\Documents\Visual Studio 2008\Projects\DirectX\DirectX\Form1.cs 39 13 DirectX

W ogóle nich nie wczytuje.
Dodam że dodałem już references.

**

SOLVED**


Przejdę, przejdę, myślał Red. Nie pierwszy raz, przecież przez całe życie właśnie tak, po szyję w gównie, a nad głową pioruny, zawsze tak było...