Witam. Napisałem sobie funkcję ładującą pliki *.x. Wszystko się kompiluje, tylko przy debugowaniu wyskakuje błąd. :-/

Treść błędu:

Unhandled exception at 0x77d4ed87 in GE_3D.exe: 0xC0000005: Access violation reading location 0x000001b0.

Call stack:

GE_3D.exe!InitMeshes() Line 22 + 0x14 bytes C++

Funkcja (kod):

HRESULT InitMeshes()
{
  //Tworzenie bufora dla siatki
  LPD3DXBUFFER g_MeshBuffer;

  //Ładowanie siatki modelu
  if(FAILED(D3DXLoadMeshFromX("gfx/beczka.x", D3DXMESH_SYSTEMMEM, g_myDevice, &g_MeshBuffer, NULL, NULL, &nMesh, &meshMesh)))
    return E_FAIL;

  //Tworzenie materiałów i tekstur dla modelu
  //{
  D3DXMATERIAL* dxMaterials = (D3DXMATERIAL*)g_MeshBuffer->GetBufferPointer();
  mMesh = new D3DMATERIAL9[nMesh];
  tMesh = new LPDIRECT3DTEXTURE9[nMesh];

  for(DWORD i = 0; i < nMesh; i += 1)
  {
    mMesh[i] = dxMaterials[i].MatD3D;
    mMesh[i].Ambient = mMesh[i].Diffuse;

    if(FAILED(D3DXCreateTextureFromFile(g_myDevice, dxMaterials[i].pTextureFilename, &tMesh[i]))) //tutaj wyskakuje błąd
      tMesh[i] = NULL;
  }
  //}

  //Zwalnianie bufora siatki
  g_MeshBuffer->Release();

  return S_OK;
}