UDPClient - renew connection

0

Witam, mam problem z swoją klasą.

  public class UdpState
  {
    public UdpState() { }
    public IPEndPoint ipEndPoint;
    public UdpClient udpClient;
  }

  public class SimpleUDPClient
  {
    private string ip;
    private int port;
    private string error = "";
    private UdpClient udpClient;
    private IPEndPoint sender;
    private bool messageReceived = false;
    private UdpState udpState;
    Byte[] receiveBytes;

    public bool Connect(string ip, int port)
    {
      try
      {
        this.ip = ip;
        this.port = port;
        this.udpClient = new UdpClient(port);
        this.udpClient.Connect(ip, port);
        this.sender = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
        this.udpState = new UdpState();
        this.udpState.ipEndPoint = sender;
        this.udpState.udpClient = this.udpClient;
        return true;
      }
      catch (Exception e)
      {
        this.error = e.Message;
        return false;
      }
    }
    public bool Disconnect()
    {
      try
      {
        this.udpClient.Close();
        return true;
      }
      catch (Exception e)
      {
        this.error = e.Message;
        return false;
      }
    }
    private void ReceiveCallback(IAsyncResult ar)
    {
      try
      {
        UdpClient u = (UdpClient)((UdpState)(ar.AsyncState)).udpClient;
        IPEndPoint e = (IPEndPoint)((UdpState)(ar.AsyncState)).ipEndPoint;
        receiveBytes = u.EndReceive(ar, ref e);
        this.messageReceived = true;
      }
      catch (Exception e) { }
    }
    private bool SendData(Byte[] sendData)
    {
      this.udpClient.Send(sendData, sendData.Length);
      this.udpClient.BeginReceive(new AsyncCallback(ReceiveCallback), this.udpState);

      int counter = 0;
      while (!this.messageReceived && counter < 200)
      {
        Thread.Sleep(10);
        ++counter;
      }

      if (!this.messageReceived)
      {
        return false;
      }

      return true;
    }
  }

Funkcja SendData zwraca false, jeżeli nie uda się nic odebrać od serwera (jeżeli serwer nie odpowie). W takim przypadku próbowałem zwolnić i nawiązać połączenie ponownie:

obiektKlasySimpleUDPClient.Disconnect();
obiektKlasySimpleUDPClient.Connect("168.5.16.1", 50100);

Jednak dostaję wyjątek od this.Connect();, że socket zajęty i że tylko jedno połączenie dozwolone.

1) Jak zaimplementować funkcję do odnawiania połączenia z użyciem klasy UDPClient, a nie Socket'ów - jeżeli oczywiście jest to możliwe.

2) Jak zwalniać obiekt UDPClient? Widziałem, że ma to Dispose(), ale protected.

Ogólnie jak rozłączyć się całkowicie z serwerem, tak żeby nic go nie blokowało (oczywiście bez kasowania obiektu mojej klasy).
Nie wiem co się dzieje, że po 'ciągłej rozmowie z serwerem' nagle coś się w nim blokuje i przestaje odpowiadać i dopiero wyłączenie i włączenie mojego klienta powoduje, że mogą znowu zainicjować połączenie. Niestety nie mam dostępu do kodu źródłowego serwera..

0

Close() :>

0

Po tym, jak odpowiedź od serwera nie dojdzie, Close() nie zwalnia połączenia tak, że można go potem ustanowić poprzez Connect(). Wymagany jest całkowity reset aplikacji.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0