Porównanie stanu (zawartości) dwóch klas.

0

Witam wszystkich

Od niedawna zająłem się Web Services w .Net 4.0 i niestety spotkała mnie pewna przykra niespodzianka, a mianowicie wydaje mi się, że klasa którą pobieram z serwera gdzie uruchomiony jest Web Service traci jakieś swoje właściwości i trochę się różni od tej którą rzeczywiście chciałem pobrać.

Najlepiej na przykładzie:


Class Test {
  public string Name;
  public int ID;
}

Teraz dostaję tą klasę do jakiejś metody z polami zainicjowanymi przez znane mi wartości (np. wiem, że Name to "Znana mi nazwa" i ID to 0) i chciałbym sprawdzić w którym miejscu się różni.


public void metodaSprawdzajaca(Test testDoSprawdzenia)
{
  Test testDoPorownania = new Test();
  testDoPorownania.Name = "Znana mi nazwa";
  testDoPorownania.ID = 0;

  //Teraz chciałbym porównać zawartość klasy testDoSprawdzenia z zawartością klasy testDoPorównania
  //W tym przypadku jest to proste ale nie gdy klasa ma 100 pól - wtedy łatwo o błąd
}

Moje pytanie jest takie: czy jest jakiś sposób na porównanie zawartości dwóch klas? Na przykład poprzez zapisanie ich w pliku tekstowym i podejrzenie przez program do porównywania różnic w plikach (WinMerage).

Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.

1
LukTar napisał(a)

Moje pytanie jest takie: czy jest jakiś sposób na porównanie zawartości dwóch klas?

Chodzi Ci może o obiekty? Jeśli tak, to najprostsza będzie serializacja XML.

0

Myślę, że właśnie trafiłeś w sedno, a może jakiś prosty przykład tej serializacji, albo z czym to się je bo jak dotąd nigdy się z tym nie spotkałem.

1

Do pliku można np. tak:

NazwaKlasy obiektKlasy = new NazwaKlasy;

using (FileStream fs = new FileStream(@"D:\plik.xml", FileMode.Create))
{
  new XmlSerializer(typeof(NazwaKlasy)).Serialize(fs, obiektKlasy);
}

Wtedy wartości wszystkich publicznych metod znajdą się w pliku.

Ale pewno można zrobić to bez użycia plików, po prostu napisać metodę, która przy użyciu refleksji porówna wartości wszystkich właściwości danych obiektów.

0

Dzięki Somekind właśnie o to mi chodziło.
Myślę, że temat został rozwiązany :).

2

Jakby co, to napisałem takie coś, może też się przyda:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Reflection;

namespace PropertyComparerTest
{
  class Person
  {
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public bool Gender { get; set; }
  }

  class ComparisionInfo
  {
    public string Name { get; set; }
    public object FirstValue { get; set; }
    public object SecondValue { get; set; }

    public override string ToString()
    {
      return string.Format("Property: {0} First value: {1} Second value: {2}", this.Name, this.FirstValue, this.SecondValue);
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Person p1 = new Person() { Id = 1, FirstName = "Andrzej", LastName = "Gołota", Age = 15, Gender = true };
      Person p2 = new Person() { Id = 1, FirstName = "Andrzej", LastName = "Golota", Age = 12, Gender = true };

      List<ComparisionInfo> infos = Compare<Person>(p1, p2);

      foreach (var item in infos)
      {
        Console.WriteLine(item);
      }

      Console.ReadLine();
    }

    public static List<ComparisionInfo> Compare<T>(T first, T second)
    {
      List<ComparisionInfo> infos = new List<ComparisionInfo>();

      PropertyInfo[] properties = typeof(T).GetProperties();

      foreach (var item in properties)
      {
        var vf = item.GetValue(first, null);
        var vs = item.GetValue(second, null);

        if (!vf.Equals(vs))
        {
          infos.Add(new ComparisionInfo() { Name = item.Name, FirstValue = vf, SecondValue = vs });
        }

      }

      return infos;
    }
  }
}
0

Genialnie. Chwile zajęło mi zrozumienie Twojego toku myślenia i przypomnienie sobie typów generycznych, ale lepiej bym tego nigdy nie napisał. Trafiłeś bardziej niż w dziesiątkę :).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0