Dziwny błąd [XNA]

0

Witam, mam taki błąd "Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu." dotyczy on

Size = new Rectangle(0, 0, (int)(mSpriteTexture.Width * Scale), (int)(mSpriteTexture.Height * Scale));

W ogóle nie rozumiem o co chodzi odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu O.o jakiś język chyba z translatora. A dokładniej rzecz ujmując jes to w tej klasie dotyczy to jakiegoś obiektu tej klasy, cała klasa przedstawiona poniżej.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;

namespace GRA
{
  class Sprite
  {
    //Obecna pozycja Sprite
    public Vector2 Position = new Vector2(0, 0);

    //Obiekt pobierany kiedy jest rysowany Sprite
    public Texture2D mSpriteTexture;

    //Rozmiar Sprite
    public Rectangle Size;

    public string AssetName;

    //Skala Sprite
    private float mScale = 1.0f;

    public float Scale
    {
      get { return mScale; }
      set
      {
        mScale = value;
               
        Size = new Rectangle(0, 0, (int)(mSpriteTexture.Width * Scale), (int)(mSpriteTexture.Height * Scale));
      }
    }

    public void LoadContent(ContentManager theContentManager, string theAssetName)
    {
      mSpriteTexture = theContentManager.Load<Texture2D>(theAssetName);
      AssetName = theAssetName;
      Size = new Rectangle(0, 0, (int)(mSpriteTexture.Width * Scale), (int)(mSpriteTexture.Height * Scale));
    }

    public void Draw(SpriteBatch theSpriteBatch)
    {
      theSpriteBatch.Draw(mSpriteTexture, Position, 
        new Rectangle(0, 0, mSpriteTexture.Width, mSpriteTexture.Height), 
        Color.White, 0.0f, Vector2.Zero, Scale, SpriteEffects.None, 0);
    }

    public void Update(GameTime theGameTime, Vector2 theSpeed, Vector2 theDirection)
    {
      Position += theDirection * theSpeed * (float)theGameTime.ElapsedGameTime.TotalSeconds;
    }
  }
}
0

Tłumaczenie całkiem sensowne, chociaż i tak wolę angielską wersję.

Na 90% (ok, na 100) chodzi o to że mSpriteTexture == null w momencie wykonania instrukcji.
Sprawdź w debuggerze,

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1