[C#]Kolejny problem z wątkami

0

Otóż program pobiera plik, ale mam dwa problemy. Po 1, nie wiem czemu jak poczekać na inny wątek do zakończenia jednocześnie nie zawieszając sobie gui. Po 2 jak zrobie invoke do labela albo czegokolwiek innego to cały program mi się zawiesza na amen (?). Umyślnie chwilowo wyciąłem zakończenia streamów bo musiałbym robić invoke, a invoke mi wiesza. Nie wiem co robię źle, proszę o pomoc

public void Threadclick()
    {

      using (WebClient wcDownload = new WebClient())
      {
        try
        {
          this.Dispatcher.Invoke(System.Windows.Threading.DispatcherPriority.Background, new System.Windows.Threading.DispatcherOperationCallback(delegate
          {
          label1.Content = "Downloading File - " + Info.filename;

          return null;
          }), null); // *** ZWIECHA, bez tego działa, coś robię źle? ***

          // Create a request to the file we are downloading
          webRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(Info.fileglob);
          // Set default authentication for retrieving the file
          webRequest.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;
          // Retrieve the response from the server
          webResponse = (HttpWebResponse)webRequest.GetResponse();
          // Ask the server for the file size and store it
          Int64 fileSize = webResponse.ContentLength;

          // Open the URL for download 
          strResponse = wcDownload.OpenRead(Info.fileglob);
          // Create a new file stream where we will be saving the data (local drive)
          string todownload = Info.pathglob2;

          if (Info.pathglob2 != "")
            todownload += @"\";

          todownload += Info.filename;

          if (File.Exists(todownload))
            File.Delete(todownload);

          strLocal = new FileStream(todownload, FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.None);

          // It will store the current number of bytes we retrieved from the server
          Int32 bytesSize = 0;
          // A buffer for storing and writing the data retrieved from the server
          byte[] downBuffer = new byte[2048];

          // Loop through the buffer until the buffer is empty
          while ((bytesSize = strResponse.Read(downBuffer, 0, downBuffer.Length)) > 0)
          {
            // Write the data from the buffer to the local hard drive
            strLocal.Write(downBuffer, 0, bytesSize);
            // Invoke the method that updates the form's label and progress bar

            PercentProgress = Convert.ToInt32((strLocal.Length * 100) / fileSize);

            // this.Dispatcher.Invoke(new UpdateProgessCallback(this.UpdateProgress), new object[] { PercentProgress });

          }
        }
        catch (Exception exc)
        {
          MessageBox.Show(exc.Message);
        }
        finally
        {
          // When the above code has ended, close the streams
          Info.currentfilecount++;

        }
      }
    }

Wywołanie

Thread thr = new Thread(new ThreadStart(Threadclick));
          thr.Start();
0

Dlaczego wywolujesz Invoke na Dispatcher, a nie na formatce?

0

Bo to jest WPF

Solved using bgworker

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0