Witam!
Jestem BARDZO początkującym programistą Javy i mam pewien problem. Otóż za zadanie miałem napisać program sortujący tablicę poprzez najpierw podzielenie jej na pół i później przez scalanie (merge sort) tak, aby operacje sortowania tych dwóch podtablic były odrębnymi wątkami.
Moje pytanie brzmi - jak powinienem zmodyfikować poniższy kod, aby program działał współbieżnie?

public class Sortowanie extends Thread {
  int[] tablica;
  int poczatek;
  int koniec;

  public Sortowanie(int[] tab, int pocz, int kon) {
    this.tablica=tab;
    this.poczatek=pocz;
    this.koniec=kon;
  }

  private void sort(int[] tab) {
    int i=poczatek;
    int j=koniec/2;
    int pom = 0;
    while (i < koniec / 2 && j < koniec) {
      if (tablica[i] < tablica[j]) {
        tab[pom++] = tablica[i++];
      } else {
        tab[pom++] = tablica[j++];
      }
    }

    while (i < koniec / 2) {
      tab[pom++] = tablica[i++];
    }

    while (j < koniec) {
      tab[pom++] = tablica[j++];
    }
    System.arraycopy(tablica, poczatek, tab, 0, koniec - poczatek);
  }

  public void sort2() {
    int size = tablica.length - 1;
    for (int i = 0; i < tablica.length - 1; i++) {
      for (int j = 0; j < size; j++) {
        if (tablica[j] > tablica[j + 1]) {
          int temp = tablica[j];
          tablica[j] = tablica[j + 1];
          tablica[j + 1] = temp;
        }
      }
      size = size - 1;
    }
  }

  @Override
  public void run() {

    if ((koniec - poczatek) < 4) {
      sort2();
      return;
    }

    int[] t = new int[koniec];
    Sortowanie sort1 = new Sortowanie(tablica, poczatek, poczatek + ((koniec-poczatek)/2));
    Sortowanie sort2 = new Sortowanie(tablica, poczatek + ((koniec-poczatek)/2), koniec);
    sort1.run();
    sort2.run();
    sort(t);
  }
}

Pozdrawiam!