TabControl - blokowanie TabPage

0

Witam,
Czy w TabControl istnieje możliwość zablokowania wszystkich TabPage poza aktywną zakładką ?

Przykładowo po wejściu w tryb edycji danych na jednej z zakładek, chciałbym zablokować możliwość przemieszczania się do innych zakładek - w jaki najprostszy sposób się do tego zabrać ?

0

Witam, jednym ze sposobów jest użycie zdarzenia Selecting. W funkcji tego zdarzenia należy zbadać, czy można się przełączyć na klikaną aktualnie zakładkę. Jeśli nie, to anulujemy przełączanie.

np.

private void tabControl1_Selecting(object sender, TabControlCancelEventArgs e)//delegat zdarzenia
{
    if (e.TabPage == tabPage1)//jeśli klikana zakładką jest tabPage1
    {
        e.Cancel = true;//przerywamy przełączanie na tą zakładkę
    }
}
0

Dziękuję ślicznie - działa bez zarzutu ! :)

0

Mam jeszcze zbliżony problem, ale z DataGridView :
podczas edycji wybranego wiersza, chciałbym zablokować dostęp do pozostałych wierszy DGV.
Próbowałem to zrobić za pomocą zdarzenia "CellEndEdit", ale pomimo trafnego wywołania zdarzenia, nie potrafię wykonać samej blokady zmiany wiersza, ani powrotnego skoku do wskazanej komórki bądź wskazanego wiersza.

Tak więc mam prośbę o wskazanie najprostszej metody :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0