Witam

Mam problem, mianowcie chciałbym zrobić wyszukiwanie w DataGridView które działa na zasadzie: Jeżeli użytkownik kliknie dwókrotnie w nagłówek kolumny nad kontrolką DGV pojawia się textbox do którego można wpisać "filtr" w zależności od kolumny (Imie, nazwisko lub telefon). I wszystko fajnie by dzialało gdyby nie fakt, że do DGV napisałem tez obsługę CellMouseDoubleClick. I teraz gdy piszę obsługę zdarzenia HeaderColumnMouseDoubleClick w momencie kliknięcia dwókrotnego na Header wywołuje się też procedura zdarzenia CellMouseDoubleClick. Jak tego uniknąć??


Private Sub dgvEdDanychTabela_CellDoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvEdDanychTabela.CellDoubleClick

    'Pobranie danych z zaznaczonego wiersza i zapisanie ich do zmiennej

    stringZaznaczonyWiersz = dgvEdDanychTabela.GetClipboardContent.GetText 

    'Otwarcie formularya edycji

    frmEdDanychKierowcow.Show() 'Otwarcie formularza edycji danych

  End Sub