[VB.NET] Kalkulator

0

Mam kalkulator do napisania http://img463.imageshack.us/img463/7838/calcvf3.jpg Pytanie polega na tym, jak zrobić, żeby po naciśnięciu klawisza "+", a potem "=" otrzymać wynik. Do reszty działań zrobię sobie analogicznie. Mój kod prezentuje się w ten sposób:

Public Class Form1
  Dim l1, l2 As String
  Dim ktora As Integer = 1
  Dim dzialanie As Integer = 0

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If ktora = 1 Then
      l1 = l1 + "1"
      TextBox1.Text = l1
    Else
      l2 = l2 + "1"
      TextBox1.Text = l2
    End If
  End Sub

  Private Sub Button10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button10.Click
    If ktora = 1 Then
      l1 = l1 + "0"
      TextBox1.Text = l1
    Else
      l2 = l2 + "0"
      TextBox1.Text = l2
    End If
  End Sub

  Private Sub Button11_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button11.Click
    If ktora = 1 Then
      l1 = l1 + ","
      TextBox1.Text = l1
    Else
      l2 = l2 + ","
      TextBox1.Text = l2
    End If
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    If ktora = 1 Then
      l1 = l1 + "2"
      TextBox1.Text = l1
    Else
      l2 = l2 + "2"
      TextBox1.Text = l2
    End If
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    If ktora = 1 Then
      l1 = l1 + "3"
      TextBox1.Text = l1
    Else
      l2 = l2 + "3"
      TextBox1.Text = l2
    End If
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    If ktora = 1 Then
      l1 = l1 + "4"
      TextBox1.Text = l1
    Else
      l2 = l2 + "4"
      TextBox1.Text = l2
    End If
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
    If ktora = 1 Then
      l1 = l1 + "5"
      TextBox1.Text = l1
    Else
      l2 = l2 + "5"
      TextBox1.Text = l2
    End If
  End Sub

  Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
    If ktora = 1 Then
      l1 = l1 + "6"
      TextBox1.Text = l1
    Else
      l2 = l2 + "6"
      TextBox1.Text = l2
    End If
  End Sub

  Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click
    If ktora = 1 Then
      l1 = l1 + "7"
      TextBox1.Text = l1
    Else
      l2 = l2 + "7"
      TextBox1.Text = l2
    End If
  End Sub

  Private Sub Button8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button8.Click
    If ktora = 1 Then
      l1 = l1 + "8"
      TextBox1.Text = l1
    Else
      l2 = l2 + "8"
      TextBox1.Text = l2
    End If
  End Sub

  Private Sub Button9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button9.Click
    If ktora = 1 Then
      l1 = l1 + "9"
      TextBox1.Text = l1
    Else
      l2 = l2 + "9"
      TextBox1.Text = l2
    End If
  End Sub
  Function silnia(ByVal n As Integer)
    If n = 0 Then
      Return 1
    Else
      Return n * silnia(n - 1)
    End If
  End Function

  Private Sub Button17_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button17.Click
    TextBox1.Text = CStr(silnia(CInt(l1)))
    ktora = 1
    l1 = ""
    l2 = ""
    dzialanie = 0
  End Sub

  Private Sub Button18_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button18.Click
    Select Case dzialanie
      Case 1
        TextBox1.Text = CStr(CDbl(l1) * CDbl(l2))
      Case 2
        TextBox1.Text = CStr(CDbl(l1) + CDbl(l2))
      Case 3
        TextBox1.Text = CStr(CDbl(l1) - CDbl(l2))
      Case 4
        If (CDbl(l2) = 0) Then
          TextBox1.Text = "Nie dziel przez zero"
        Else
          TextBox1.Text = CStr(CDbl(l1) / CDbl(l2))
        End If
      Case 5
        TextBox1.Text = CStr(CDbl(l1) ^ CDbl(l2))
      Case Else
        TextBox1.Text = "Jakie działanie?"
    End Select
    ktora = 1
    l1 = ""
    l2 = ""
    dzialanie = 0
  End Sub

  Private Sub Button19_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button19.Click
    If ktora = 1 Then
      l1 = ""
    Else
      l2 = ""
    End If
    TextBox1.Text = "0"
  End Sub

  Private Sub Button20_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button20.Click
    End
  End Sub
End Class
0

Zrób tak żeby po naciśnięciu jakiegoś klawisza np. / zapisaywalo do jednej zmiennej wartosc pola i ustawialo jakąś inną zmienną (np tekstowa) jaki operator był wybrany (np operator="/";). A po naciśnięciu przycisku = zapisywało wartość pola do drugiej zmiennej i w zależności od wybranego operatora robiło robiło odpowiednie działania. Mały przykład w C# (przetłumacz sobie na VB):

// gdzies deklaracja:
int zmienna1, zmienna2;
string op;
//...
protected void PrzyciskZPlusem_Click(object sender, EventArgs e)
{
 zmienna=int.Parse(PoleTekstowe.Text);
 op="+";
}
protected void PrzyciskRowne_Click(object sender, EventArgs e)
{
 int wynik;
 zmienna2=int.Parse(PoleTekstowe.Text);
 if (op=="+")
  wynik=zmienna1+zmienna2;
 // itd.
 PoleTekstowe.Text=wynik.ToString();
}
//...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0