Napisz procedurę która przyjmuję nazwy kolumny ze zbioru {liczba_osób,dochód, liczba_kilometrów} a następnie zwraca same wartości odpowiedniej kolumny dla wybranej miejscowości zapewniając 0,05 -prywatności różnicowej

title