wynik zapytania MSSQL do pliku i wygląd załącznika

0

Witam,
Sprawa wydaje się prosta, ale nie wiem jak ją obejść.

Mam zapytanie które zwraca wynik do pliku i wysyła mailem.
Wygląd załącznika jest jednak bardzo nieczytelny. Czy wie ktoś może dlaczego ?

EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
@profile_name = 'SQL',
@recipients = '',
@subject = 'Atrybuty firm',
@query = N'
SELECT (SELECT CDN_KNF_Konfiguracja.CDN.Operatorzy.Ope_Nazwisko
FROM CDN_KNF_Konfiguracja.CDN.Operatorzy
where CDN_KNF_Konfiguracja.CDN.Operatorzy.Ope_OpeID = (Select Knt_OpiekunId)) AS Opiekun,
Knt_Nazwa1 as "Nazwa kontrahenta",
KnA_wartoscTXT as "Atrybut-uwagi",
Knt_Nip as NIP,
Knt_kod as "Kod kontrahenta",
Knt_Miasto as Miasto,
Knt_KodPocztowy as "Kod pocztowy",
Knt_LimitPrzeterKredytWartosc as "Wartość limitu przeterminowanego",
Knt_Email As "Email klienta"
FROM CDN.KntAtrybuty LEFT JOIN CDN.Kontrahenci ON CDN.KntAtrybuty.KnA_PodmiotId = CDN.Kontrahenci.Knt_KntId
LEFT JOIN CDN.DefAtrybuty ON CDN. Kontrahenci.Knt_KntId = CDN.DefAtrybuty.DeA_DeAId
LEFT JOIN CDN.PracKod ON CDN.DefAtrybuty.DeA_DeAId =CDN.PracKod.PRA_PraId
LEFT JOIN CDN_KNF_Konfiguracja.CDN.Operatorzy ON CDN_KNF_Konfiguracja.CDN.Operatorzy.Ope_OpeID = CDN.PracKod.PRA_PraId
WHERE Knt_Nazwa1 is not null
Order by Opiekun;',

@attach_query_result_as_file = 1,
@query_attachment_filename = 'atrybuty_firm.txt'

0

Znalazłem źródło i rozwiązanie problemu.

Wyniki np KnA_wartoscTXT as "Atrybut-uwagi", zwracają określoną ilość znaków. W załączniku wyświetlana jest zawartość komórki, ale również cały pusty ciąg niewidocznych znaków.
Rozwiązaniem jest użycie substring np: substring (Knt_Miasto,1,20) as Miasto,

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1